SUBMIT A COMPLAINT

[Resolved] ABSA Bank / business account - deposit r30 000-00 no response

Pretoria, Pretoria, ZA
Contact information:
Phone: 0866030011

Hi

Our complaint is about the Relationship Banker Peter Swarts that don't respond to my emails. The business account number [protected] has been closed but on 13 October 2017 an attorney paid in R30 000-00 into the wrong account and subsequently these funds belongs to Estate Agents . Fnb client who paid the money in to the account tried to recall but the recall was unsuccessfull- no authority to debit.

The problem is that we are sending emails to Peter Swarts at Menlo Park and he is not responding.

Please guide us and help us to reverse the transaction even if it would entail that the funds be relocated back to the FNB customer.

More Peter

As jy n kansie kry sal jy asseblief my onderstaande e pos en ook die prokureur sin hieronder lees. Die twee agente bel my drie keer n dag.
Ekwil net graag weet waar le die geld. By Absa of by FNB.
Soos jy vir my gese het, was die rekening die 18/09 gesluit.
Volgens mpy. Re. kantoor is die mpy die 29/09 gelikwideer.
Die prok het eers die geld op die 13/10 oorbetaal. En niemand het die geld weer gesien nie.

Al wat ek prober vasstel is waarheen die geld is.

Kan jy help Peter?

Baie dankie

Leon Nefdt

From: Leon Nefdt [mailto:[protected]@letsmoove.co.za]
Sent: 07 November 2017 09:14
To: [protected]@absa.co.za
Subject: FW: Response to your reversal request - 1-[protected]
Importance: High

Hi Peter
Soos jy kan sien sukkel ek nog steeds met die "inbetaling" van geld wat nie myne was nie.
Soos ek genoem het, se die prokureur sy het die geld die 13 de Oktober inbetaal.Natuurlik as ons na die finale staat wat jy vir my getrek het kyk dan wys dit dat die rekening al die 18 de September gesluit.

Peter dit wil voorkom asof die rekening nie gesluit is en die deposito wel in rekening inbetaal is.

Kan jy asb dringend vir my kyk of daar enige depositos op die rekening verskyn.

Dit is baie dringend asb.

Groete

Leon

From: Christine Janse van Rensburg [mailto:[protected]@lando.co.za]
Sent: 07 November 2017 08:45
To: 'Eric Kevin Nefdt' ; 'Eric Nefdt' ; [protected]@gmail.com; [protected]@letsmoove.co.za; [protected]@gmail.com
Subject: FW: Response to your reversal request - 1-[protected]
Importance: High

Goeie dag Leon,

Sien asb onderstaande terugvoering ontvang vanaf FNB rondom die terugbetaling.

Tania Swartz by FNB het ook gister telefonies bevestig dat die ABSA rekening nie gesluit is nie. Sy het aangedui dat indien die rekening wel gesluit was sou ABSA dit as rede aangedui het en ook die datum van die sluiting aan FNB deur gegee het. Dus is die fondse in die rekening inbetaal vanaf FNB se kant.

Geliewe asb die aangeleentheid het ABSA op te neem aangesien volgens u inligting die rekening reeds gesluit is. Ons kan ongelukkig nie self met ABSA korrespondeer nie aangesien ons ‘n 3e party is en ons deur FNB moet werk wat bogemelde terugvoering verskaf het.

Vriendelike groete,

Christine Janse van Rensburg

From: Swartz, Tania [mailto:Tania.[protected]@fnb.co.za]
Sent: 03 November 2017 14:33
To: [protected]@LANDO.CO.ZA
Subject: Response to your reversal request - 1-[protected]
Importance: High

Dear Client

This e-mail serves as a formal notification of the outcome of your request.

Kindly note Recalls and Reversals are not always possible due to the nature in which the Recipient Account is set up.

Request Reference: 1-[protected]
Outcome of request*: Completed
Reason for outcome No Authority to Debit

Account Name Account Number Amount Outcome of transaction Reason for outcome Comments
CARE PROPERTIES PTY LTD [protected] 30000 UnSuccessful No Authority to Debit KINDLY CONTACT CARE PROPERTIES PTY LTD - [protected]

Your request was Completed, please see the reason is listed below:

Detail explanation for outcome of request where applicable:

Outcome of request Detail explanation

No Authority to Debit The recipient has not provided permission for the funds to be reversed, as per the banking rules permission need to be obtained before the funds can be reversed.

Tania Swartz | Client Support Specialist | Client Value Management | Digital Banking | Premium Segment
FNB Building, 2nd Floor, 1 Enterprise Road, Fairland, Gauteng, 2170 | Tel: [protected] | Cell: Fraud: (+[protected] | Online Assist (+[protected]

First National Bank - a division of FirstRand Bank Limited. An Authorised Financial Services and Credit Provider (NCRCP20).

  • Resolution statement

    will divert to branch

Le
Nov 21, 2017

Post your comment