Spiegel Technologies - Maduraino salary - fake company

V Jun 17, 2019
This review was posted by
a verified customer
Verified customer
Review updated:

மிகவும் மேசமான கம்பெனி. எனக்கு மூன்று மாதம் சம்பளம் தரவில்லை. இது பாேன்று பலரை இவர்கள் ஏமாற்றிவுள்ளர். வேலை பலு மிகஅதிகம். தினமும் 12 மணி நேர வேலை. சம்பளம் சென்ன தேதியில் தரமாட்டார்கள். குறைந்தபட்சம் 10-15 நாட்களாகும்.என்னிடம் கம்பெனி MD பிலவேந்திரன் அவர்கள் ரூ 1000/- கடன்வாங்கினார். இறுதியில் அதைகூட அவர் தரவில்லை. என்னை பாேன்று யாரும் ஏமாராதீர்கள்.

Company Details :

Spiegel technologies

MIG 341, 3rd Floor Rajkumar Building, 80 Feet Rd, Anna Nagar, Madurai, Tamil Nadu 625020

https://spiegeltechnologies.com
[email protected]
[email protected]

+91 [protected]
[protected]

  • Updated by vsankar085 · Jun 17, 2019

    இங்கு பயன்படுத்த படும் operating system (OS ) windows xp, விண்டோஸ் 7, விண்டோஸ் server edition 2003, visual studio 2010, .net, msoffice போன்ற உரிமம் இல்லாத (license ), piracy copy writing செய்து விதிமுறைகளை மீறி சாப்ட்வேர் development kக்கு பயன் படுத்து கிறார்கள்.

    எனவே, sm technologies மீது தக்க நடவடிக்கை எடுபதுடன், சம்பள பாக்கி தொகையை பெற்று தருமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டு கொள்கிறேன்

More Spiegel Technologies - Madurai Complaints & Reviews

Responses

  • Mu
    Muthu bell Sep 13, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    அடியே தேவுடியா முண்ட, சீட்டு நடத்தி ஏமாத்துன புண்டை மக்கா

    0 Votes
  • Ka
    Kalavathimaheshwaran Aug 19, 2019

    Everything is correct Mr. Sankar. God is seeing you. You could not escape from God's punishment. Atleast say some truth complaints...

    -2 Votes
  • Ka
    Kalavathimaheshwaran Aug 19, 2019

    @Kalavathimaheshwaran God is seeing you also pavithra. You have to pay for it. Mark my words.

    -2 Votes
  • Vs
    vsankar085 Aug 20, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @Kalavathimaheshwaran @kalavathi Yessssssssss!!! you need to tell it to your Criminal CEO Pilaventhiran. Don't thief other's Money and don't try to act as a good person among others. Everyone know about him well. I know more personal about him. I don't like to say that. So don't try to open my mouth to that dead end.

    I know about his complete story from his college to now. Don't try to open my mouth again. Then it would be more smell than now. Do you understand?????????

    -2 Votes
  • Pr
    priya sudhakaran Aug 20, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @Kalavathimaheshwaran How such a mysterious girl you are, Don't you have sense? you think we are all lying? don't try to fool others.
    we already told you that go and check with Osis Technologies and Madurai SP Office. Did you Check? Instead of swearing us attend interview in other companies. so that you can get a good future. otherwise you will be a flock of sheep in Spiegel.

    -2 Votes
  • Kr
    Krishnaveni V Aug 06, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    நான் ஸ்பீகில் டெக்னாலஜீஸ் தான் 2018 ஆம் வருடத்திலிருந்து வரவேற்புதுறையில் பணிபுரிந்து வருகிறேன்.நீங்கள் கூறும் புகார்கள் எதுவும் இங்கு நடக்கவில்லை.நீங்கள் முதலில் இங்கு பணியாற்றியிருந்தால் பணியமர்த்தப்பட்டதற்கான சான்றிதல்களை சமர்பியுங்கள்.அப்படிப்பட்ட தவறுகள் எதுவும் இங்கு நடக்கவில்லை.அப்படி நடந்திருந்தால் அதை நீங்கள் முன்பே கூறியிருக்கலாம் இவ்வளவு காலத்தாமதமாக கூறுவதில்லிருந்து தெரிகிறது நீங்கள் கூறுவது முற்றிலும் தவறு என்று.உங்கள் பெயரில் எங்கள் நிறுவனத்தில் இதுவரை யாரும் பணிபுரியவில்லை.

    2 Votes
  • Pa
    pavithra rajesh Aug 08, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @Krishnaveni V நீங்கள் அந்த கம்பெனியில் சேர்வதற்கு முன்னரே அணைத்து ஆவணங்களும் அளிக்கப்பட்டு விட்டன. எவருக்குமே சான்றிதழ்கள் கொடுக்கவில்லை. நீங்களே அங்கு இருந்து ராஜினாமா செய்து பாருங்கள் உங்களுக்கும் அதே கதி தான். ஆகையால் முன்னாள் நடந்த விஷயங்கள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் பேச வேண்டாம். பிலவேந்திரனின் யோக்கியதையை அங்கு இருந்து ராஜினாமா செய்த பெண்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளவும்.

    -4 Votes
  • Vs
    vsankar085 Aug 16, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @pavithra rajesh @Pavithra Excellent to see your complaints. I never expect these type of misbehaves to you Pavithra and Revathy. I know he is drunkard and he is coming to office with intoxication. Why didn't you take any legal action? You should complaint to Police. Girls abuser should be punished. Go and complaint to Police. They are all Bitcoin Thief's.

    @Krishnaveni Hello Krishnaveni, Don't support to these type of abusers. All people know about him. He is Drunkard, Bitcoin Theif, Rude and Rowdy and many more we can say about him. He is completely criminal person. Check his crime records. So don't support him anyways.

    @Gunasundari One day you will be also misbehaved by him. That day, you should know about this comments are posted truely.

    @Meenakshi Your CEO is God and Very GOOD person. So those peoples allegations were wrong. Am i right??? உனக்கு எல்லாம் இப்பிடி சொல்ல வாய் கூசலை ?

    I think those all CEO supporting comments are posted by Pilaventhiran himself. As like Pavithra comments, Go and advise to your CEO instead of replying here.

    -3 Votes
  • Pa
    pavithra rajesh Aug 19, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @vsankar085 Yes Sankar, we already discuss about file a complaint, but due to some personal reasons we holding. because me and Revathy only willing to go to police station. other girls are fear to face Pilaventhiran. reason is he already solve lot of crime cases by using his financial and political support. you see lot of current employees support him for Appraisal. but definitely we will reveal Pilaventhiran's original face and file a complaint soon. he could not escape from god's punishment.

    -1 Votes
  • Re
    revathy kannan Aug 02, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    This is Revathy Senior Business Analyst. Previously i worked in Spiegel Technologies in madurai and i face so many tortures from management. they behave very rudely to all employees. they given so many abuses for girls. god's grace i relieved from that Hell. so people please stay away from them. they also stole Crypto coins fromblock chain and clients account. already Osis Technolgies filed a complaint against Pilaventhiran, so deep anayse the history os Spiegel before you join or deal any business

    -2 Votes
  • Pr
    priya sudhakaran Aug 01, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    Hi, i am Priya one of the senior PHP developer who worked in Spiegel technologies at 2018 to 2019 February. Last February i relieved from Spiegel technologies because of CEO Pilaventhiran misbehaves. everyday he try to abuse me and given lot of sex tortures. he given heavy work at last minute to stay with me and sit near me and act like help us. His character and attitude is very bad. lot of girls discuss about this and share their bad experience when we taking lunch. but that time we dont have other way so we adjusted and avoid to face pilaventhiran. after getting so many abusal from him i decided to relieve and put a notice paper. but he get angry and fire me without proper reason and he didn't provide neccessary certificates. so please think twice before go to interview or join with Spiegel Technologies.

    -2 Votes
  • Pr
    priya sudhakaran Aug 01, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    Hi, i am Priya one of the senior PHP developer who worked in Spiegel technologies at 2018 to 2019 February. Last February i relieved from Spiegel technologies because of CEO Pilaventhiran misbehaves. everyday he try to abuse me and given lot of sex tortures. he given heavy work at last minute to stay with me and sit near me and act like help us. His character and attitude is very bad. lot of girls discuss about this and share their bad experience when we taking lunch. but that time we dont have other way so we adjusted and avoid to face pilaventhiran. after getting so many abusal from him i decided to relieve and put a notice paper. but he get angry and fire me without proper reason and he didn't provide neccessary certificates. so please think twice before go to interview or join with Spiegel Technologies. All support reviews are fake who created themselves (Pilaventhiran and Princy), so dont trust them..

    -1 Votes
  • Hr
    HR Department Aug 01, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    I am HR For this Company working more than a year, This is fake feedback. we don t have any candidates in the name of PÁVITHRA RAJESH till now. Its absolutely FAKE FAKE FAKE feedback.
    our CEO Is very good attitude person we don’t have any complaints about him his so good and nice person we all staffs are very happy with this company and management no doubt on it,
    wonderful place to work I am proud to be in this office.

    Note: Need to block this type of fake reviewers.

    3 Votes
  • Pr
    priya sudhakaran Aug 08, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @HR Department Oh... you very proud to be in that office? you have to shame, to support women abusers as a women. one day you will affect by them that day you will realize. Don't support bad people for appraisal. go and check with Madurai SP office about Pilaventhiran. then only you can find his criminal records.

    1 Votes
  • Pa
    pavithra rajesh Aug 01, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    All replies are fake, They lie for salary and appraisal. Don't you feel shame to lie and working there. please tell the truth from heart. Is Pilaventhiran behave gently? please dont spoil your future and. speak the truth and stand with real. who ready to attend the interview please search about Spiegel technologies history and ex-employees feedback. cheap and worst people are acting and saving Pilaventhiran. Meenakshi, Kalavathi and Manju anandh are fake ID's.. I think Spiegel Management created those ids to recover their damaged name. so dont trus them.. If you join spiegel technologies then your life will spoil. truth alone triumphs.

    -1 Votes
  • Ma
    Manju Anand Jul 31, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    I am Manjula working as Senior Developer at Spiegel Technologies. I just get shocked seeing such a review against our CEO. Our CEO is a genuine and humble person. Those words against him are worthless and unacceptable. Working in this organisation gives me a space to improve myself professionally and this firm provides great work life balance.
    "I stand with my CEO."

    21 Votes
  • Gu
    gunavathymurugesan Jul 31, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    என் பெயர் குணசுந்தரி,
    நான் இந்த கம்பெனியில் தற்போது வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். நான் இங்கு வேலை செய்வதில் மிகவும் பெருமைப்படுகிறேன். எங்க CEO மிகவும் கண்ணியமான மனிதன், அவரை பற்றி எதுவும் தவறாக பரப்ப வேண்டாம்.

    28 Votes
  • Ka
    Kalavathi Ramachandran Jul 31, 2019

    Hi,

    This is Kalavathi working at Spiegel Technologies for more than a year. After I saw the false complaint against our management and CEO I want to give a fitting reply as it is completely false and purposely posted to damage our CEO name. We are a team of more than 20 girls working here and we feel really safe and friendly under this management. He is a thorough gentleman and never indulges in any such behaviors as mentioned above. Am ready to share my personal email as well as the phone number to prove that the above complaint is just rubbish. Moreover, as per our record, no one in the name of Pavithra Rajesh had worked in our company. Though our management is taking legal action, I personally decided to post this to stand up with my CEO.

    38 Votes
  • Pr
    priya sudhakaran Aug 01, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @Kalavathi Ramachandran What you know about Spiegel and Pilaventhiran, Go and check with Osiz Technologies and previous employees and then comment here. don't support them for money. Me and other girls had abused by him. Osiz technologies fired Pilaventhiran for his type of misbehaves. without knowing Pilaventhiran history all are fools like you.

    -17 Votes
  • Pa
    pavithra rajesh Jul 29, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    I'm Pavithra one of the Ex-employee of Spiegel Technologies. Yes all above complaints are true.. CEO Pliaventhiran is a womanizer. he abuse so many female employees..one staff complained local police station regarding this and he solved that case by using bribe and political support. He is Drugs Addict. there is no safe for females in Spiegel Technologies. He behave very rude and violent. so please avoid this company.

    -29 Votes
  • Me
    Meenakshi_123 Jul 31, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @pavithra rajesh Hi, I am R.S. Meenakshi working in Spiegel Technologies. Am writing this review just because the complaint is baseless and it is unacceptable. I am sure that this is done purposely to drag our CEO down. I extremely feel great working here at Spiegel Technologies and all other our female colleagues also feels the same.
    "A truly great boss is hard to find, difficult to part with and impossible to forget".
    "We all GIRLS of Spiegel Technologies stand with our CEO".

    15 Votes
  • Pa
    pavithra rajesh Aug 01, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @Meenakshi_123 @Meenakshi_123 How much you got from Spiegel to post this fake reply to save them? Don't you feel shame to stand with bad people? One day you will realize and know their (Spiegel Pilaventhiran) original face? All ex-employees knew that and they faced so many tortures and abuses.. Go near to Pilaventhiran and you can feel drunk smell..

    -17 Votes
  • Me
    Meenakshi_123 Aug 02, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @pavithra rajesh @pavithra rajesh This is Meenakshi, I am receiving salary for what i am working for. I have not faced any shames as you have mentioned. In case the issues you mentioned and abuses you faced while working here are true please share the evidence to prove so that girls like me will stay away from the problems you have faced. If you ready to share the evidence you can share personally to me too if you are not ready to share generally in portals like this. As sites like this are not credible, I cant believe what strangers say without any proof. So if your intentions are true, please provide me a proper evidence. Can you please tell me the name of the staff who complained against our CEO and which police station she complained so that I can cross check and verify whether it is true or not.

    15 Votes
  • Pr
    priya sudhakaran Aug 05, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    @Meenakshi_123 ஆதாரங்களை உங்களிடம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர்களிடம் சாம்பல் வாங்கிக்கொண்டு எனக்கு எப்படி உதவி செய்விர்கள். ஆகையால் நல்லவர் போல் நடிக்காதீர்கள். பிலவேந்திரனை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து நீங்களும் பெண்களின் பாவங்களை சுமக்கதிர். ஆதாரங்களை நான் கொடுக்க வேண்டிய இடத்தில கொடுத்து கொள்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் வேலையை பார்க்கவும். ஒருவரை சப்போர்ட் செய்வதற்கு முன்னாள் அவரின் உண்மையான குணத்தை தெரிந்து கொள்ளவும். பணத்திற்காக பேச வேண்டாம்

    -14 Votes
  • Ma
    Mark Williams9 Jun 28, 2019

    Scammer - Gave Open Source Script

    I was scammed by Spigel Technologies Madurai. I have gave small task to them. They delivered me open source script with full of bugs. Also there is many unwanted files. They didn't remove those unwanted files and gave me punch of files. Worst freelancer!!! ever seen in my previous experience. its very difficult to get work done and very rude communication. Don't waste your time and money with these guy. Always false promise. They don't work and didn't deliver work as per my scope. I was really wasted more than 2 weeks for this small task. Finally i got other project script. Be Aware - I don't recommend these rude peoples. Always asking upfront payment and asking to get completion of the project without completing the work. RUDE PEOPLES

    Be aware of this scammers...,

    Search in google before buy anything from this scammers - Spiegel technologies complaints, Spiegel technologies Scam

    -18 Votes
  • Ra
    Ramanathangurujee Jun 25, 2019
    This comment was posted by
    a verified customer
    Verified customer

    CEO Pilaventhiran is a Crypto Thief. I think all other feedback given by themselves.

    He was stolen crypto's from customers who given the script.

    Yes, You people should know the full history of this spiegel technologies. Pilaventhiran (CEO) and his wife Princy (MD), Both worked in different companies and stolen the project files from those companies, Then started the company Last year. Not only stolen Project Files, they stolen Crypto's from those company customers and customer details. He is selling those scripts and he is stealing crypto's whenever he needed through that script. I know, one of his friend also helped him to stole this crypto's from customers wallet.

    Customers should beware of this Thief. He will make a loop hole to steal the crypto's. He should steal your crypto's too. Because he is selling script to lowest cost and after you hosted that script, he can able to steal your crypto's. So only am saying be careful with this type of thief.

    I know one of his friend was told him about everything, how he started this company and how he is selling crypto's. My best advice, stay away from this thief.

    -24 Votes

Post your comment

    By clicking Submit you are agreeing to the Complaints Board’s Terms and Conditions

    IN THE NEWS

    Unhappy consumers gather online at Complaintsboard.com and have already logged thousands of complaints.
    If you see dozens of complaints about a certain company on ComplaintsBoard, walk away.
    One of the largest consumer sites online. Posting here your concerns means good exposure for your issues.
    A consumer site aimed at exposing unethical companies and business practices.
    ComplaintsBoard is a good source for product and company gripes from especially dissatisfied people.
    You'll definitely get some directions on how customer service can best solve your problem.
    Do a little research on the seller. Visit consumer complaint websites like ComplaintsBoard.