Explore your opportunities! Create an account or Sign In
The most trusted and popular consumer complaints website

Naira Matevosyan Renault / panther law, criminal naira matevosyan renault

Posted: Dec 16, 2017 by   User 
Complaint Rating:  33 % with 3 votes
33% 3
1.65
Contact information:
Atlanta Georgia, United States
wixsite.com
Fake, scam law firm, . the so -called {lawyer} Naira Matevosyan Renault, running the fictitious office, is an internet hooligan, troll without any law degrees. As a matter of fact, she is a famous shoplifter. In the pictures, you can see the fugitive criminal Naira Matevosyan, who is currently being sued by her victims.
The Alliance Against Naira Matevosyan the Libeler (AANML) Places no false statements. Naira Matevosyan, formerly a foreign MD, has been spending most of the last decade maliciously slandering and libeling her former colleagues and friends for reasons only known to her psychopathic, delusional mind.
The Alliance seeks only to make the truth about the monster, Naira Matevosyan, aka Naira Renault, known to those who inquire for any purpose seek information about Naira's victims and locate via search engines the horrifying false defamatory, disparaging postings which Ms. Matevosyan has placed on the internet to destroy their reputations in an attempt to jeopardize or prevent their employment.
When confronted with the truth regarding her actions, Naira Matevosyan increases her defamatory activities and makes threats of murder even after identifying herself, because psychopaths know no fear of law enforcement.
This purely evil psychopath, Naira Matevosyan, is easily the most outstanding example of such a monster currently living on this Earth.
Nothing herein is stated with malice, and noting we state is untrue.
Our goal is only to cause Naira Matevosyan to cease and desist from placing false, defamatory comments on the internet and to cease from contacting our employers to maliciously harm our reputations by making false statements to them.
Updated by arayik, Dec 16, 2017
Here is her website,
http://obgynvienna.wixsite.com/panther-law
the attached please find Naira Matevosyan's shoplifting charges and some pictures of that criminal (with her mentally challenged son)
panther law, criminal naira matevosyan renault
Updated by arayik, Dec 16, 2017
Pictures
panther law, criminal naira matevosyan renault
Updated by arayik, Dec 16, 2017
and here is the nefarious criminal
panther law, criminal naira matevosyan renault panther law, criminal naira matevosyan renault
Updated by arayik, Dec 16, 2017
the shoplifter
panther law, criminal naira matevosyan renault
Updated by arayik, Dec 16, 2017
the shoplifting charges!
panther law, criminal naira matevosyan renault panther law, criminal naira matevosyan renault
Updated by arayik, Dec 16, 2017
http://obgynvienna.wixsite.com/panther-law

this is a scam, the scammer is Naira Matevosyan fake MD fake PhD pretending to be a lawyer.

The Alliance Against Naira Matevosyan the Libeler (AANML) Places no false statements. Naira Matevosyan, formerly a foreign MD, has been spending most of the last decade maliciously slandering and libeling her former colleagues and friends for reasons only known to her psychopathic, delusional mind.
Updated by arayik, Dec 23, 2017
The Alliance Against Naira Matevosyan the Libeler (AANML) makes no false statements.

Naira Matevosyan, formerly a foreign MD, has been spending most of the last decade maliciously slandering and libeling her former colleagues and friends, online and by telephone, for reasons only known to her psychopathic, delusional mind.

The Alliance seeks only to make known the truth about the monster, Naira Matevosyan, aka Naira Renault, to those who inquire or for any purpose seek information about Naira's victims and locate via search engines the horrifying false, defamatory, disparaging postings which Ms. Matevosyan has placed on the internet to destroy their reputations in an attempt to jeopardize or prevent their employment.

When confronted with the truth regarding her actions, Naira Matevosyan expands and increases her defamatory activities, and makes threats of murder, states that she is [the name of her victim(s)] and threatens to blow up the White House and, in some postings, Naira Matevosyan threatens to directly harm the young child of POTUS and FLOTUS, even after identifying herself. It is apparently true that psychopaths know no fear of law enforcement, know no limitations and are incapable of any true emotional empathy of any kind.

This purely evil psychopath, Naira Matevosyan, is easily the most outstanding example of such a monster currently living on this Earth.

Nothing herein is stated with malice, and noting we state is untrue.

Our goal is only to cause Naira Matevosyan to cease and desist from placing false, defamatory comments on the internet and to cease from contacting our employers to maliciously harm our reputations by making false statements to them.
Updated by arayik, Jan 15, 2018
Naira Matevosyan, aka Naira Renault: Slander, Libel, Identity Theft, Threatening to Commit Murder:

Give it up, Naira Matevosyan / Renault, the Libeler, Everyone knows what you are. You post false defamatory statements online to hurt people, you use their identities to try to cover your tracks, thinking that people will believe that it was not you who is the monster because you think that only you know that you are the real monster, and you enjoy trying to pull it off. This tortuous game of yours.
It has been you and your own deplorable actions that have ruined you life, and no one else. Nobody, none of your victims and none of your former peers are stupid, Naira Matevosyan. It is your psychopathic mind that believes you are getting away with something, Naira Matevosyan, former MD.
Please cease and desist from placing false defamatory content on Internet sites, and please cease and desist from contacting the employers of your victims and their families to further defame your victims and their families..
Updated by arayik, Feb 11, 2018
Your "GOAL" is to alleviate your jealousy for Naira's endless success. Ախչի, այ փչացած, այ "բոժյա պրասծիտուտկա", էդ էնդլեսս սըքսեսսդ որն ա? Ֆուդ ստեմպերով ու Էլիասի պադաչկեքով ապրելը, խանութներում գողություն անելը, թե դեբիլ երեխեք ցրթելն ու տանը օնլայն "դպրոց ուղարկելը"? Թե էնդլեսս սըքսեսսդ 8 տարի անգործ տանը նստելն ա, այ հիմար? Էն, որ էն գլխից արդեն շիզված էիր սեքսի վրա, Նունեն ու մյուսները մեզ պատմել են, էն, որ ամեն օր յոբրիկներ էիր բերում տունդ ու մորդ դեմը շինվում, էդ էլ մերդ էր մեռնելուց առաջ պատմել բոլորին Երեվանում: Բայց էդ բոլոր խանգարումներդ ավելի ուժեղացան, երբ դու սկսեցիր տնից դուրս չգալ (քանի որ դեբիլ ունես տանը ցրթած, ու դրա համար էլ հիմա նստած կոմպի դեմը ուրիշներին քո մեղքերն էս պրոջեկշն անում):
Դեպոզիշնների վախտ եկեղեցու մկան պես աղքատ սատկում ես, օնլայն դառնում ես կատու??? Էդ ինչքան որ սքրինշոթեր անես, ստեղ-նդեղ, Մարկին, դատավորներին ուղարկես (քո հայցամոլական զառանցանքի շրջանակներում), քեզ չի օգնելու: Քո սուիսայդներով էլ (հիստերիկ) մեզ շանտաժներ չանես: Երեկ սուիսայդ անեիր, էսօր ինքնահողդ կտայինք, այ շմարա! Իմացիր, որ մի որ բերանդ շատ լավ քունվելու ա, ԿԳԲի ագառկա! Բոլոր արածներիդ համար պատասխան ես տալու, ղախպա !
Updated by arayik, Feb 14, 2018
Naira Matevosyan Renault and Her Mentally Challenged Son
The author of this defamatory complaint

Destitute, alcoholic, shoplifter Naira Matevosyan (Renault)
Naira Renault, Naira Matevosyan: Identity Theft, Libel, Vulgar, and Despicable Behavior:
We are much more than Karine, Marine, Paul, Ara, Gohar, Arevik, Azniv, William, Zladka etc, etc...all of the people who Naira Renault or Naira Matevosyan has been maliciously attacking by internet Libel for years. We are within our rights and we say nothing untrue about Naira Matevosyan the libeler. If the truth hurts you, it is still the truth. The truth about you is the only thing that will clear our reputations which have been trodden on by a sadistic, evil psychopath. You, Naira Renault, Naira Matevosyan are a monster and you take pride in hurting families.
You are a Monster, Naira, you are a psychopath, and your libelous statements will be your final undoing. You have destroyed your own life, and you desire to destroy everyone of us because you are a psychopath with a psychopath ego and your delusions of grandeur are clearly conflicting with the reality of the results of the decisions you have made in your life. You are in deep shist, and you can not undo the damage you have done to so many good people. You are not good people in our judgement, you are a disgruntled psychopath. The worst kind of monster, and we will defeat you and you will not destroy our lives as you have destroyed your own.
Complaint comments Comments (18)    Updated: Complaint country United States Complaint category Business & Finances

Comments

Sort by: UpDate | Rating
D  18th of Dec, 2017 by  User  Agree Disagree -1 Votes
The PURE-LUNACY above (about Naira Renault and Panther Law), with FABRICATED screenshots of FALSE "shoplifting charges" that DO NOT exist, are placed by these two Armenian CRIMINALS-TROLLS who ruins lives and careers and in the meantime want to remain anonymous:

(1) Marina Noble (former Marina Mkhitaryan), DOB June 01, 1966, two known addresses:
4 Repton Circle, Apt 4101, Watertown, MA 02472,
168 Higgins Crowell Road, West Yarmouth, MA 02673
Last known phone: 857-540-6033
Email addresses (1000+) but the one we know: mar_sirun@yahoo.com
BRAGS for being a "medical director of biopharma vigilance" (boldly lying again, never exposing the employer's name). But if you find her employer (somewhere in Brystol Myer Squibb, Hartford, CT or in Watertown, MA) report this page to them, for one and only reason. If this PSYCHOPATH is allowed a close access to the drug testing (even on the very primitive, phase-1 safety testing) stage, THIS BECOMES A HOMELAND SECURITY ISSUE, as badly tested drugs by those LUNATICS is the reason of the dramatic increase of wrongful deaths and side effects from poorly screened drugs.
Marina Noble's criminal records (that are not even traffic violations) are clearly shown here:
https://www.whitepages.com/name/Marina-W-Noble/West-Yarmouth-MA/4172t6k
Just push there the "criminal records" line below and check yourselves.

2) Ara Khachatryan (DOB 11/07/1969, or 1968), possible addresses:
2901 Ocean Pkwy Apt F5, Brooklyn, NY; 11235
3395 E 22nd St Apt 2, Brooklyn, NY. Previous Garfield, NJ.

Naira DOES NOT (repeating, does NOT) have shoplifting charges, she DOES HAVE Law degree and runs a VALID business and pays the taxes. She is NOT a fugitive, has NOT fled from anywhere, and currently sues these two HOOLIGANS for libels and other eight counts. The faces of those ARMENIAN MONSTERS who libel Naira since 2009 to present, are attached.

There you also see Marina's husband, William R. Noble (DOB 09/20/1962), an alcoholic, mostly unemployed, an IT criminal who is able to forge websites sources and fabricate forensic reports, spread malware and HACK. Bill Noble is too, mentally ill and that's the DESTINY that connected him to Marina Noble (aka Marine Mkhitaryan, a former prostitute to got pregnant from random men from date sites during her Muskie Program and settled with this IMBECILE-INFERTILE -IDIOT to reach her "American dream.") Marina is his second wife. The first one was a Brazilian who had domestic violence charges and restraining orders against that man :


N  9th of Jan, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@Zlatka R Naira matevosyan, aka naira renault: slander, libel, threatening to commit murder
The alliance against naira matevosyan the libeler (aanml) makes no false statements.

Naira matevosyan, formerly a foreign md, has been spending most of the last decade maliciously slandering and libeling her former colleagues and friends, online and by telephone, for reasons only known to her apparently psychopathic, delusional mind.

The alliance seeks only to make known the truth about the monster, naira matevosyan, aka naira renault, to those who inquire or for any purpose seek information about naira's victims and locate via search engines the horrifying false, defamatory, disparaging postings which ms. matevosyan has placed on the internet to destroy their reputations in an attempt to jeopardize or prevent their employment.

When confronted with the truth regarding her actions, naira matevosyan expands and increases her defamatory activities, and makes threats of murder, states that she is [the name of her victim(s)] and threatens to blow up the white house and, in some postings, naira matevosyan threatens to directly harm the young child of 45 potus and flotus, even after identifying herself. it is apparently true that psychopaths know no fear of law enforcement, know no limitations and are incapable of any true emotional empathy of any kind.

This purely evil psychopath, naira matevosyan, is easily, in our humble, educated opinion, the most outstanding example of such a monster currently living on this earth.

Nothing herein is stated with malice, and noting we state is untrue.

Our goal is only to cause naira matevosyan to cease and desist from placing false, defamatory comments on the internet and to cease from contacting our employers to maliciously harm our reputations by making false statements to them.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@JimHope Jimhope is my mentally deranged, dangerous mother, marina noble. she has destroyed many lives and my coworkers hate me for that. I suffer for her bad mouth, deviant fantasies and daily defamatory posts in the internet. my mother's illness put her on the keyboard to post lies and destroy families, since she eshe learned what an internet is, about since 2000.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@AznivShahverdyan You are sick, marina noble, and it makes me sick that you are my mother. what an embarrassment! you need help and we need life.
N  9th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Jimhope, aka marine noble. your "goal" is to alleviate your jealousy for naira's endless success. die hard and vanish, as there are so many ruined lives, careers and families, on your dirty conscious, marine noble, an evident lunatic psycho, a monster from watertown, ma.

People, turns out that the same monster marine noble (aka marine mkhitaryan) who illegally stayed in the usa by violating the 212e immigration code, and who ruined another psycho's marriage (bill noble, her current husband) to get settled as his second wife and with her pregnancy from a random stranger that she had found in craigslist org, is also a notorious shoplifter. the grocery russo's across her tacky cubicle-apartments in 4 repton circle, watertown/ma had hung marina noble's picture on the wall of shame designated to the sneaky shoplifters.

In another occasion, marina noble was caught in cvs of watertown and in shaws. the two store that she does not enter till today as her accesses in banned. she was caught for shoplifting (check whitepages.com premium) and was acquitted for reason of her then pregnancy (with sophia noble). but she also paid the civil demand of $550 (this all is testified by her former friend karine martirosyan from westborough, ma who was staying - subleasing a room in marine's then rented apartment in 1 glen street, watertown, ma).

See marine noble's (fake md) pictures below. crime and nefariousness are just evident on her face.


N  12th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@BillNobleIdiot None of the above is true, and none of the above was placed there by mr. noble, mrs. noble. the above is another false and defamatory statement placed by naira matevosyan renault the libeler. ms. matevosyan renault has been placing false defamatory remarks here and on many other internet forums for nearly a decade and there has been no indication that she will ever cease and desist form this practice.
Naira matevosyan renault is clearly mentally ill, and has chosen to harm others to ease her own pain instead of helping herself as she should have.
A simple warning to anyone who comes in contact with naira matevosyan renault, md, phd: do not get involved with her. do not give her your name. do not try to help her, she will bite you in ways you cannot imagine.

Naira has placed hundreds of false, defamatory, disparaging statements on the internet harming the reputations of her former colleagues and 'friends' over this past decade, and none of these people had ever done anything but try to help and protect her during what was a difficult time for her and her child while they were visiting the us from armenia years ago. this woman has become a nightmare for so many good people that it is difficult to name them all.
We wish the plaintiffs well in their efforts to put a stop to all this, but this naira matevosyan woman is not well, and likely will never respect or honor the court in the civil action that she is defending pro se in ga, and sadly, naira may end up in an institution either in the us, or in armenia as she may be returned there is she has misrepresented herself as being a us citizen. this seems likely at this point based on her description of the process, her marital status, the documents she has shown and the nature and status of her original visa that last brought her to the us. things will not go well for naira matevosyan the libeler if she does not get the psychiatric help she needs prior to proceeding further with any aspect of her affairs.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@JimHope That's my mom, marina noble, posting above. she is sick and never makes sense.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@BillNobleIdiot All is true, mother. you must stop lying, libeling, destroying families and lives. you must stop. enough! you are an impossible embarrassment. you are sick and you make all of us sick. you are mean and nefarious. you are a hacked and scammer and don't let me publicise your shoplifting records, marina noble mhitaryan! you literally killed my father (rouben) in armenia, robbed him, brought me here, for what? I hate you!
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@AznivShahverdyan My mother Marina Noble (Marine Mkhitaryan) is a danger, a horror. People must know that. We tried many method (psychiatric) nothing helps. Perhaps, she must turn herself to the police and let us have life.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@BillNobleIdiot I agree. my mother, marine noble is not being controlled well by the psychiatric drugs. she must turn herself to the law and enforcement and give all us a chance to live a decent life. she will be okay in prison. overall, she has done so many wrongs, has destroyed many families and careers, just with the help of the power of her bad mouth and delusional thoughts, her deviant fantasies, which she shares online all day, every day, non-stop, here and in other sites, doign so my impersonating others, and confronting people against each other. my mother marine noble mkhitaryan is a sick women. we had enough. I try to make my life, I am already 28, but I see no future, because my mother's terrible reputation is my barrier. and she is the one who earned that reputation. still I get hurt as a bystander. azniv.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
@JimHope I am the attorney mark a. campbell from dacula, ga, and I am taking this case!

My stenographer (and my girlfriend in the same time) michelle layton from elizabeth gallo court processing llc, and I will visit scamero.com soon for deposition.in the meantime, supply us with more defamatory posts, as I know how to handle the situation. the ones we need will remain forever, and the posts that are problematic will be removed before the trial.

All is under the control. judge mark antony scott (from dekalb county superior court) is also our guy. he is instructed what to do. all will be swift, with no jury trial, as always.

I do not have an office for practice, but everybody who needs an aggressive libeler lawyer for libel suits (against the victims of libels), may contact me: (404) 345-2593.

My address: 1278 austin thomas dr, dacula, ga 30019

My ga bar number 384028. I also barter with my bar number. my wife nicolle campbell is a grassroot actress with almost no income. so my household is on my narrow shoulders.

Hellooo my prostitute client marina noble! we would be fine, I promised. I raise my left hand (as I am left-handed) and put my oath on this favorite scamero.com site.in the meantime, you keep placing impersonating posts and libeling our victims. we need some quantity to prevail with the case. judge mark antony scott is as dummy as the camel. he will not even require evidence. he will take our words right from our pants. if I say that all posts that you published are published by our victim, he will take it. also keep impersonating that [censor], ara khachatryan from brooklyn, ny. that psycho has nothing to lose, anyway. he is fbi wanted and under dhs watch. libel case is nothing compared to what he will see soon.
D  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Jimhope, aka the same marina noble, aka the same marine mkhitaryan (an on-call prostitute from armenia), never naira's friend, never naira's colleague. you must stop! leave this site and come to the court. once you show before the court, you will see naira's citizenship certificate and us passport. but after, you will be send to the prison, because there is so many deception, criminal libels, untrue fabricated stories you are publishing in thousands of hate sites, not only against naira, but also against many other people whom you envy.

Marina noble from watertown ma, : you are a monster, a black plague, that the universe must know. you are ruining lives for already 12 years, either through anonymous or impersonating internet posts. you clearly have memory problems as well: you think naira has been "your friend" (lol, or "colleague", you bully naira's 15 y/o son, calling him terrible names. you must be imprisoned, because you are sane but enormously evil. don't treat hopes on your corrupted judge, hopes that your attorney (mark a. campbell) gives you. you are too evil to get free and dry. it is simply too late.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Jimhope, aka marina noble, is scamming under various names (see above).

Marina noble: keep "wishing yourself well" (lol). is jimhope your another alter, from your delusions and split personalities? I suggest you also pray, because things are not good for you and your dump attorney, a sadist named mark a. campbell who does not know law, and allows you, the psychopaths (his clients) continue viciously libel naira even after the lawsuit is filed.

Marina noble, the entire world sees your demoniac nature very well. come to the court as you have to answer for all this! naira's son is waiting to look at your face and show the harm you have inflicted in that innocent kid, for nothing, just because of your jealousy and deviant brain. you cannot get free this time. it;s too late. the damage is too huge. you have washed the entire internet with thousands of libels about naira.

And stop, posting vulgar comments in slideshare.net and accusing/libeling naira for your own obscenity and low vulgarity. the entire armenia, who knows you well, confirms that you were a street woman, marina noble. you still are.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
The alliance against marina noble shoplifter criminal libeler (aamnscl) makes no false statements.

Marina noble, formerly a foreign medical assistant washing the armenian doctors' hands and feet, has been spending most of the last 15 years maliciously slandering and libeling her former colleagues and friends, online and by telephone, for reasons only known to her psychopathic, delusional, deviant, twisted mind, horrible looks, criminal deeds, and broken life.

The alliance seeks only to make known the truth about the monster, marina noble, aka marine mkhitaryan-shoplifter, to those who inquire or for any purpose seek information about her victims and locate via search engines the horrifying false, defamatory, disparaging postings which marina noble - the psycho has placed on the internet to destroy their reputations in an attempt to jeopardize or prevent their employment.

When confronted with the truth regarding her actions, marina noble expands and increases her defamatory activities, and makes threats of murder, to bomb the white house, in some postings, even threatens to directly harm the young child of potus and flotus, in a transient state of mind where she even identifying herself. it is apparently true that psychopaths know no fear of law enforcement, know no limitations and are incapable of any true emotional empathy of any kind.

This purely evil psychopath, marina noble, is a child bully, a sexual deviant, a 24/7 internet troll, a marriage breaker, and easily the most outstanding example of such a monster currently living on earth.

Nothing herein is stated with malice, and noting we state is untrue.

Our goal is only to cause marina noble leave us alone!, to cease and desist from nefariously placing false, defamatory comments on the internet (either anynoymousky, like jimhope, qunatsnoble, arayik, etc or through impersonation) and to cease from ruining families, careers, contacting our employers to maliciously harm our reputations by making false statements to them.

Make no mistake: marina noble isn't insane. she is sick, but very organized criminal. her place is the prison.
N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Marina Noble (as described above) has been lived in the following addresses:

4 Repton Circle, Unit 4101, Watertown, MA 02472,

168 Higgins Crowell Rd, West Yarmouth MA 02673

Under the name Marine Mkhitaryan, she has also lived in Winter street and Glen Street, Watertown, MA when she was twice arrested for shoplifting. Marina Noble is an evident psychopath with severe paranormal states of mental flow, by reason of which she projects her own life on other. That's the reason she falsely accuses Naira is shoplifting.

Her another troll-friend, who is a major bully and criminal libeler in this site and www.scamero.co, is Ara Khachatryan, an illegal refugee, whose known addresses (all rented tatty studios) are:

145 Brighton 4th, Brooklyn, NY 11235,

2901 Ocean Parkway, F5, Brooklyn, NY,

675 Avenue Z, Brooklyn, NY 11223, as well as in Winter Street and Glen Street in Watertown, MA (under her former name, Marine Mkhitaryan) when she was caught twice and arrested for shoplifting.

Marina Noble is a kind of psychopath that projects her own low life on others. That is the reasod she is falsely accusing Nairs in shoplifting.

Marine Noble's pictures are attached for your recognition. Be careful with this black plague, a marriage breaker, ruiner of lives, families, careers, this nefarious psychopath.


N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Marina Noble (as described above) has been lived in the following addresses:

4 Repton Circle, Unit 4101, Watertown, MA 02472,

168 Higgins Crowell Rd, West Yarmouth MA 02673

Under the name Marine Mkhitaryan, she has also lived in Winter street and Glen Street, Watertown, MA when she was twice arrested for shoplifting. Marina Noble is an evident psychopath with severe paranormal states of mental flow, by reason of which she projects her own life on other. That's the reason she falsely accuses Naira is shoplifting.

Her another troll-friend, who is a major bully and criminal libeler in this site and www.scamero.co, is Ara Khachatryan, an illegal refugee, whose known addresses (all rented tatty studios) are:

145 Brighton 4th, Brooklyn, NY 11235,

2901 Ocean Parkway, F5, Brooklyn, NY,

675 Avenue Z, Brooklyn, NY 11223

Marine Noble's and Ara Khachatryan's pictures are attached for your recognition. Be careful with this black plague, Armenian terrosists as defined by a Magistrate Judge.

Marina Noble has ruined many families and careers. It's time is to answer.


A  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Ara Khachatryan (Brooklyn, NY, DOB 11/07/1969), who serves the needs of the criminal mama-rosa Marina Noble, is a habitual shoplifter, an obvious paranoid schizophrenic, an FBI wanted fugitive for a cold murder case (in NJ). His shoplifting charges are also attached. Call 911 if you see this mentally sick man.


N  13th of Feb, 2018 by  User  Agree Disagree 0 Votes
Agreed.

Post your Comment

Pl Please check text spelling before submitting a comment
Your attitude towards Complaint Agree Neutral Disagree
Comment text
Attach photos (optional)

Contact Us
bdomains.com
     

Reply to

close
Send