The most trusted and popular consumer complaints website
Explore your opportunities! Create an account or Sign In

Clalit Health Services / ZERO SUPPORT - אפס תמיכה

1 Israel

פרק חדש הגדול כללית בריאות מערכת - לאחר מספר תלונות על האתר, קיבל שיחת טלפון לכללית ו סוכנות הפרסום שלהם, הם הבטיחו לקבל את הבעיה נפתרה, חבל עליהם, מבטיח כל כך הרבה דברים שלעולם לא יקרה, את הטופס הרגיל היחס חברות ישראליות, כמו שכבר אמרתי קודם, "False הבטחות". לאחר מיילים רבים קדימה ואחורה, שוב אין תגובה ושום דבר לא השתנה מלבד כביכול הוספת שירות מאנגלית תמיכה שאינם שלהם של שירות לקוחות, ללא שינויים אחרים, ועדיין אני יושב עם אותה בעיה, בריאותו הרופפת יותר מהר, אין סוף באופק עבור הגידול בצוואר ואין תגובה מהם עכשיו, לגמרי. מה הפעולה יכול o0ne אדם פשוט לקחת נגד תאגיד כזה גדול

Post your comment