The most trusted and popular consumer complaints website
Explore your opportunities! Create an account or Sign In

Atlantic Clinical Trials, LLC / marina noble (watertown, ma), identity thief, impersonator, credit card hacker

1 44 Summer Street, Watertown, MA, United States Review updated:

How can you trust a business, if it allows an established criminal woman an access to patient records or tests? That criminal is marina noble (Former marine mkhitaryan, dob 06/02/1966), an armenian immigrant who has hardly survived deportation, and now residing in 4 repton circle, apt. 4101, watertown, ma 02472. Please remember that name marina noble, as there is no guarantee that you will not meet that fraudster criminal (Credit card hacker, scammer, shoplifter, identity thief) one day. There are many marina noble-s in the world (Including in uk), but there is only one marina noble (Converted from marine mkhitaryan) - an armenian nationality, and who resides in massachusetts.

From her country armenia to the usa, marina's biography is satiated with multiple crimes: fraud, identity theft, credit card hacking/using, shoplifting, bad wording about everybody, falsifying documents (Including medical records, ids), mail fraud (Randomly picking attorney names from the internet and composing fake letters under their names and without their awareness), prostitution, libels, scandals, slanders, opening countless fake email accounts under the names of individuals she personally knows and sending vulgar and hacking, hrassing emails to others (Especially married men) from those fake (Impersonating) email accounts. She has stayed in the usa through immigration fraud.

Marina noble came to the usa through edmund muskie program (When she did not know a single english word then), violated the 212 e immigration code and stayed after the program [protected]) against the regulations of the j1 visa and immigration law. She survived deportation by randomly locating an alcoholic unemployed lost person from craiglist.org (William noble from west yarmouth, ma), dating him when he was still married, breaking his family and marrying him with her pregnancy from another man (Again, from the online dating sites). The child, sophia noble, was born way before their marriage registration. The immigration has been very nice to her, by closing eyes to her fraud and false intent statement (In waiving the 212e rule) and therefore, we all ended up in an intricate situation when this dangerous criminal works in quest diagnostics.

Marina noble photographs patient records from quest diagnostics and embeds them in her anonymous internet posts that she opens under various doctors' names to put those doctors in trouble (For breach of privacy, when her targeted doctors remain of those impersonating postings). Marina noble is a sick-in-the-head terror. She must be stopped!

Everybody: follow your citizenship duties and report to the uscis and homeland security about this woman (Marina noble), so her immigration history and files will be revisited. More likely, she will not be deported as she formed a so-called family in the usa on the ruins of others, but at least she will pay the fine ($20, 000 - $100, 000) for her false intent and for lying to the immigration authorities. This is how this country must thrive, by recovering its budget through fining the grand-criminals and allocating the funds for the welfare of children, seniors, and veterans..

Marina noble is the low, petty and hooligan version of bernie madoff. She cannot keep a job as each time she is being kicked out for doc falsifications and fraud.. She has a wealth of criminal records and warrants. Doesn't the quest d's ceo know this? Formerly, marina noble was bragging and false-misrepresenting herself as the owner of atlantic clinical trials llc (In watertown, ma) then the web-listing of that phantom company was removed by her, after her fraud was released (She would locate random names from cemeteries, or online, and open fake patient records to report to clinical trial agencies that she has performed phase-1 drug efficiency trial on those persons, who sadly would remain unaware that their names being used by that criminal woman). Marine noble's elder daughter, azniv shahverdyan, has also worked shortly with quest diagnostics (An entire criminal family attacking on this serious business and patient records...)

Marina noble's and her daugher azniv shahverdyan's pictures are attached below, together with my receipt they have published in the internet without my consent. With that, they did not intent to harm me, yet with that they wanted to harm the doctor under whose name they have published their posts (Impersonation, class-3 felony crime), disseminating their hooligan posts in multiple hate sites and forums.

Ka
Jul 20, 2017
Sort by: UpDate | Rating

Comments

 • Qu
    19th of Jan, 2018
  0 Votes

  So many fish - there in the sea. I wanted you, you wanted me. That's just a phase, it's got to pass. I was a train moving too fast. Didn't understand what to see. Yeah, then I got a different view. It's you, no. Wait, I'm not gonna give it a break. I'm not your friend. I never was. I said wait, I'm not gonna give it a break. I'm not your friend. I never was, no. So many fish - there in the sea. She wanted him, he wanted me. That's just a phase, it's got to pass. I was a train moving too fast. Yeah, I know you warned me. But this is too important. Now I got a different view. It's you. Why can't you wait? I'm not gonna give it a break. I'm not your friend. I never was. I said, wait, I'm not gonna give it a break. I'm not your friend. I never was.

 • To
    8th of Feb, 2018
  0 Votes

  @qunatsNoble How wonderfully psychotic of you, naira matevosyan renault.

 • Ab
    13th of Feb, 2018
  0 Votes

  @qunatsNoble Sick marina noble. you cannot even write a simple poem.

 • Az
    13th of Feb, 2018
  0 Votes

  @qunatsNoble That's my mom (qunatsNoble). She is scamming again.

 • Qu
    19th of Jan, 2018
  +1 Votes

  This is SSSSSSSSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO fuuunnnn: https://www.slideshare.net/AznivShahverdyan1/marina-noble-and-marina-abramovic-twinspirits-necromancers?qid=b00e90f7-1ee4-425b-9f1d-426eb31630c8&v=&b=&from_search=1

 • To
    8th of Feb, 2018
  -1 Votes

  @qunatsNoble That link above points to a lovely slideshow made by Naira Matevosyan Renault on her favorite website where she can graphically libel her victims, and thereafter comment on her own work under other false Identities of her victims with vulgar imagery in the fake profiles. Naira Matevosyan Renault is mentally ill.

 • Ab
    13th of Feb, 2018
  0 Votes

  @qunatsNoble Sick sick, too sick, marina noble. the same you comment in the www.slideshare.net. you are a 52-year old woman and you must be ashamed of yourself. the jury will soon find your guilty in 12 counts. you watch. you can fool the world with such nefarious actions of this kind (as above), placing vulgarity and libeling your own posts on naira and others. but you cannot fool the court and the jury. we won't allow you get dry this time...

 • Az
    13th of Feb, 2018
  +1 Votes

  @qunatsNoble STOP IT, mother (Marina Noble). You are sick, sick sick in the head. Also stop with murder rants.

 • Na
    30th of Jan, 2018
  0 Votes

  Ինչ ենք տեսնում հիվանդի մոտ? Մի քանի անձի տրոհված մեր դիսոցիացված պսիխոպատուհին վերջապես խոստովանում է, որ փոխել է իր ազգանունը: Նա իր այդ քայլը պատճառաբանում է իմ եվ Մարինա Նոբլի կողմից իրագործվող "հետապնդումների", իր անձի "ջարդման" հետևանքով նախկին վարկաբեկված անունից ազատվելու ցանկությամբ: ԻՆչպես արդեն նշել ենք, հիստերոիդ պսիխոպատները սարսափում են "դիմազերծված" լինելուց : Իրականում, այս անվանափոխությունը բացատրվում է նրանով, որ այն անձինք (ես եվ Մարինա Նոբլը), որոնց Նաիրա Մաթևոսյան մարդկանման թափթփուկը մեղադրում էր (ինտերնետում հարյուրավոր գրառումներ անելով, կեղծ օգտատերերի անուններով հաշիվներ բացելով) գողություններ անելու, դեպորտացիայի սուբյեկտ լինելու, պետության վզին նստած լինելու, պոռնկություն անելու եվ այլ "մեղքերի ու ախտերի մեջ", հայտնաբերել են, որ Նաիրա Մաթյոսյան կոչեցյալը ինքն է իրականում դատարանի կողմից դատապարտվել պատժի' խանութում գողություն անելու համար, ինքն է իրականում բնակվում ԱՄՆում անլեգալ (չունենալով որևէ ներգաղթային կարգավիճակ, եվ շատ հնարավոր է, լինելով ՊԱԿի գործակալ, քանի որ նա նախկինում, իր "ջահել ու պտղաբեր" տարիներին Երեվանում եղել է ՊԱԿի հետ կապ ունեցող մի քանի թափթփուկ բժիշկների պաշտոնական "բոզը" ), ինքն է իրականում "գայթակղել" համալսարանում պարապող մի միամիտ հույնի, նրանից հղիացել ու հետո նրա կողմից ցրթած երեխայի միջոցով նրան շանտաժի ենթարկել ու դրամ կորզել, ինքն է իրականում, երկար տարիներ չաշխատելով, պետությունից օգնություն կորզել, ինքն է իրականում ինտերնետը ողողել իբր թե իրեն պատկանող, իրականում կեղծ "քրեդենշալներով" ու սերտիֆիկատներով (պրոյեկցման, որպես ուղեղի պաշտպանական մեխանիզմի, դասական օրինակ):
  Իսկ ինչպես տեսնում եք վերջում, Նաիրա Մաթեվոսյանի տրոհված անձերից հերթականը ' Նաիրա Ռենոն (Պեժո Սիտրոյենը) մեղադրում է ինչ-որ ուժերի Հայաստանում իր տունը, ամառանոցը, այլ սեփականություններն իր ձեռքից խլելու մեջ: Ովքեր են խլում, ինչի համար են խլում' այս մասին տիկին Ռենոն լռում է: Հիշեք, որ նույն կերպով էլ մեր մյուս քեյսը ' Վահե Ավետյան անունով պացիենտն էր մեղադրում բոլորին Հայաստանում իր տներն ու ունեցվածքը իր ձեռքից առնելու մեջ (իրականում, իհարկե, այդ տները նրանք կամ վաճառել են, կամ տանուլ են տվել): Այս սիմպտոմը կոչվում է նարցիսիստի կամ պսիխոպատի "վիկտիմիզացիա": Պսիխոպատները, իրենք լինելով ագրեսիվ, չար, մյուսներին վատություն անող "շեպոկլյակներ", պատասխանատվության կանչելու պահին մտնում են "զոհի" դերի մեջ եվ կարող են այնպիսի կոկորդիլոսի արցունքներ թափել, որ շրջապատի մարդիկ իրականում սկսում են հավատալ, որ այդ զոհի դեր խաղացող հրեշները աշխարհի ամենատանջված, հետապնդվող, աշխարհի բոլոր ծախսերը փակող էակներն են :)
  Դուք ինքներդ ականատես եղաք, թե տարիների ընթացքում ինչպես էր այս մարդանման կատաղած էգը, տարբեր անունների տակ, ձեզ հետ "ընկերանում", . հետո ձեզ ուղարկում տարբեր "լինքեր", իր իսկ կողմից ստեղծված էջերին հղելով: Սարսափելի հանցանքներ անելուց հետո, այս տականքը առաջինն էր վազում դատարան ու բողոքում, որ իրենից հազարավոր մղոն հեռավորության վրա մարդիկ իրեն սպառնալիք են ներկայացնում եվ դատարանից պահանջում էր "պաշտպանության օրդեր": Ստերի, գողության, բոզության, զրպարտության, ուրիշների իդենտիֆիկացիոն տվյալներով "իմպերսոնիֆիկացիա" անելուց, հոգեկան խանգարումների բացահայտումներից հետո Նաիրա Մաթևոսյանին ոչինչ չէր մնում, քան փոխել իր անունը: Մի քանի օր ձեզ հետ Բետարիս Լերուայի դեր կատարելուց հետո (նա կտրականապես հրաժարվում էր խոստովանել, որ Բեատրիս Լերուան եվ Նաիրա Ռենոն նույն ինքը ' Նաիրա Մաթևոսյանն է), տիկին Նաիրա վերջապես խոստովանում է, որ նրա նոր անունը Նաիրա Ռենո է: Ավելին, դատարանի ներկայացրած մեղադրական նյութերին հերքում տվող իր 250 էջանոց փաստաթղթում նա որպես սքրին-շոտ ապացույցներ ներկայացրել էր "Բեատրիս Լերուայի" ֆեյսբուկյան խաղերը (հիշում եք, թե իչպես էր ձեզ հետ ընկերանում "դոկտոր Մաթևոսյանի" ընկերուհի Բետարիս Լերուան ... իրականում, նրա էջում ինչքան ընկեր ու մեկնաբանող կա, բոլորը իր իսկ կողմից ստեղծված կեղծ օգտատերեր են) :)
  Սոցիալական ցանցերում այսպիսի վարքագիծ կարելի է սպասել ցանկացած տրոհված կամ դիսոցիացված անձի խանգարումով տառապող պսիխոպատից:

  Ժողովուրդ ջան, ընկերներս հայտնում են, որ էն պադկիդըշ Նաիրա "Ռենոն" էլի ակտիվացել ա ու ձեզ "լինքեր" ա ուղարկում: Դա բացատրվում է նրանով, որ Մարինա Նոբլը դատի է տվել այդ ալկոհոլիկ տականքին եվ շատ - շատ նոր մանրամասներ է պարզել այդ "գիտնական" բժշկուհու մասին: Իր ձեզ ուղարկած լինքերում ես ու Մարինա Նոբլը (ինչպես վերջին չորս տարիների ընթացքում) մեղադրվելու ենք գողությունների, ալկոհոլիզմի, պետության վզին նստելու, հաքերության, փողոցային պոռկության եվ այլ "մեղքերի" մեջ: Այսքան տարի զարմանում էինք, թե որտեղից էր այդ նախկին ակունցյան պոռնիկը, Ատլանտայում նստած, մեր մասին այդքան բան իմանում ու հատկապես այդպիսի մեղքերի մեջ մեղադրում, մինչև Մարինա Նոբլի կողմից վարձած փաստաբանը չպարզեց ամեն ինչ. պսիխոպատ տիկինը պարզապես զբաղված է "պրոյեկցիայով" ' ուղեղի պաշտպանական մեխանիզմ է, որի մասին ես խոսել եմ իմ Վահե Ավետյանին եվ Նաիրա Մաթևոսյան 'Ռենոյին" նվիրված դասախոսություններում: Այդ Մարգարյանի ծննդատանը, մոր կողմից ծննդաբերությունից անմիջապես, լքված եվ նույն հիվանդանոցի մանկաբարձ Ասյա Մխիթարյանի կողմից տուն տարված, տխուր, աբյուզիվ մանկություն ունեցած այդ ռամկավար-գինեկոլոգն անհույս ալկոհոլիկ է, ԱՄՆում դատվել է խանութներում կատարած գողությունների համար (հետո արդեն Մարինա Նոբլը պարզել է, որ երբ իր տանը հյուրընկալել էր այս "ամուսնու" կողմից փողոց դեն նետված փչացածին, նրա տնից էլ է գողություններ արել), մինչ այդ էլ ժամանակին մի հույն պրոֆեսսորի խաբել է, հետը քնել, երեխա ունեցել (Երեվան գնալուց հետո, հղիության մասին թաքցրել է, հետո եկել է Ամերիկա ու սկսել "պրավա կաչատ" անել այդ երեխով, շանտաժներ անել ու փողեր կորսել): Փաստաբանի կողմից դեպոզիցիայի ենթարկվելիս էլ խոստովանել է, որ գոյատևում է ամերիկյան կառավարության տված ֆուդ ստեմպերի ու չկայացած ամուսնու կողմից կամավոր ալիմենտների հաշվին: (Բայց դե տեսեք, թե քանի էջ է իր մասին բացել, իր "գիտական" աշխատանքների, "դիպլոմների" եվ այլն ' այդ բոլորը սուտ է, բացարձակ կեղծիք):
  Նորից եմ զգուշացնում. եթե այդ պսիխոպատը ձեզ պրիվատ հարցազրույց քաշքշուքների մեջ մտցնի ու դուք չհամաձայնեք նրա որևէ ասածի հետ, ձեր էջերից է քաշելու ձեր իսկ նկարները ու սլայդ-շոուներ է ստեղծելու ձեր մասին ' կարիկատուրաներով ու ձեր մասին զրպարտական ինֆորմացիայով:
  Մենք հիմա շփվում ենք նրա ' Հայաստանում գտնվող բարեկամների հետ եվ նրանք այդ տականքի մասին սարսափելի բաներ են պատմում: ԱՄՆ-ում նա ծեծի է ենթարկել իր մորը (էն մորը, որ իրեն որդեգրել էր), աչքը կապտած ուղարկել Հայաստան: Դեմենցիայով տառապող Ասյան մի քանի ամիս հետո մահացել է: Նա անգամ թաղմանը չի մասնակցել: Թաղումը կազմակերպել են Ասյայի քրոջ ընտանիքի անդամները, որոնց հիմա այդ ղախպան զրպարտում է ' աջ ու ձախ: Կարող եմ ձեզ մի քանի էջեր ներկայացնել: Իբր թե զգուշացնում է Հայաստանի թողակառուներին (էն էլ անգլերենով), որպեսզի հեռու մնան Նունե Մանուկյանից ' 194 դպրոցի տնօրենից, այն կնոջից, որը իր ծեծված մորը պահել է: Ահա այսպիսի էջեր կան ստեղծված սեփական մորաքրոջ մասին, մորաքրոջ տղաների, հարսերի եվ այլն: Հիվանդությունն այն աստիճանի է խորացել, որ հիմա անգամ իր բժիշկ կոլեգաներին (Մասիվի հիվանդանոցի) մեղադրում է իր մորը սպանելու մեջ (բարձը դրել են երեսին ու շնչահեղ արել, եվ այլն )

  Ահա, տեսեք թե ինչպես է արտահայտվում այդ փչացածը իր հարազատների մասին :

  Հատվածներ նրա օնլայն գրառումներից
  Կյանքը կարճ է, ժամանակը թանգ, ու մինչև համբերությամբ սպասեմ որ ետիցս անվերջ հաչացողները ու կյանքս խառնողները իրենց ցածր ինտելեկտի պատճառով տարիներ հետո նոր հասկանան օրենքներ, արդեն ինձ էլ, իրենց էլ տանջած կլինեն: Ուստի, տարիներ կորցնելու փոխարեն արագացնում եմ այդ պրոցեսը՝ ԿՐԿՆԵԼՈՎ նրանց համար (այդ թվում մարդասպան «մորաքույր» Անժելայի համար որը փաստացիորեն մորս թալանեց հետո էլ նրան սպանել տվեց Նոր Նորքի մասիվի հիվանդանոցում)

  - որոնց կրկին ԽԱՌՆԵԼ ու ՈԳԵՎՈՐԵԼ է իր իսկ ԱՆՀԵԹԵԹ, ԱՆՏԵՂՅԱԿ, ՇՏԱՊՈՂ ու ՄԱԿԵՐԵՍԱՅԻՆ թեորաների վրա հիացած ՊԱՏՈՒՀԱՍ-ՊՈՌՆԻԿ Մարինան (Marina Noble, or Marine Mkhitaryan from Watertown, MA):

  Ես ունեմ երկ-քաղաքացիություն՝ ԱՄՆ-ում Naira Renault անվան տակ, իսկ ՀՀ-ում Նաիրա Մաթևոսյան անվան տակ (ունեմ մինչև 2025-ը ուժի մեջ ու վավեր ՀՀ անձնագիր): ՈՒՍՏԻ, թե՛ անշարժ գույքի ժառանգության (intestacy) օրենքի և թե՛ մորս կտակի հիմքով ՈՉԻՆՉ չեք կարող ինձնից ԽԼԵԼ:

  ԵՍ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻՑՍ ՉԵՄ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ եվ ԵՐԲԵՔ ԷԼ ՉԵՄ ՀՐԱԺԱՐՎԻ: Եթե կեղծ դոկումենտներ եք ստացել, ապա դա միայն կարող է լինել Marina Noble-ի հերթական impersonation crime-ը. այդ ԳՈՂ կինը, այդ տականքը, նման ՊՐԻՄԻՏԻՎ կեղտերով է զբաղված իր ամբողջ ցածր կյանքի ընթացքում:

  Տղայիս անունը մնում է Ռիչարդ, և այդպես էլ կմնա: Ես այն ՉԵ՛Մ փոխել ու ՉԵՄ փոխելու: Մարինա Նոբլը անգամ հասարակ բաներ կարդալու և ճշգրիտ մեկնաբանելու ունակ չէ: Ես տղայիս անունը "Էլիաս"-ի ՉԵՄ փոխել: Աստված իմ:... Կարելի՞ է այսքան տանջվել մի ԲԹԱՄՏԻ սուտ հայտարարություններից, մի ԼԿՏԻ արարած որն իրեն բացարձակ իրավունք է "վերապահում" ուրիշի օջախ պրպտելու, "բանալու ծակից նայելու", զննելու ու ԽԱՌՆԵԼՈՒ մեջ: Հենց դրանով է նորմալ մարդը ՇԵՂՎԱԾ հրեշից տարբերվում:

  Բավ է... Ինչքան ականջ դնեք ու ոգևորվեք այդ ԲՈՒԹ - ՍՐԻԿԱ Մարինայի զանգերից, e-mail-ներից ու դրա օրենքներից-անտեղյակ "խորհուրդներով", այնքան ինքներդ ձեզ եք ԾԱՂՐՈՒՄ:

  ՎԵՐՋԱՊԵՍ: Անգամ եթե ՀՀ-ով անունս Նաիրա Մաթևոսյան չլիներ (բայց ավաղ, ձեր կամքին հակառակ Նաիրա Մաթևոսյան է), ՄԻևՆՈՒՅՆ Է, մայրս կտակել է ինձ, այսինքն կենդանի անձիս վրա (շնչող-արտաշնչող մարդու վրա), այլ ոչ թե մի վերացական անվան վրա: Ինչքան էլ անունս փոխեմ, այդ կտակը ԻՆՁ է վերաբերվում և ոչ թե ձեզ... Թե՛ ծննդականիս և թե՛ բազում այլ փաստատերի հիմքով, ծնողներիս միակ ժառանգը ԵՍ եմ, և ոչ թե դուք: Այդտեղ ԵՍ եմ գրանցված և ոչ թե դուք... Այդ անշարժ գույքի վարձերը մինչ օրս ԵՍ եմ մուծել ու մուծում, և ոչ դե դուք...

  Եթե չեք ՀԱՐՄԱՐՎՈՒՄ այդ ճշմարտության հետ, շտապ ինքներդ ձեզ ՇՊՐՏԵՔ հոգեբուժարան:

  Այդ բնակարանը ես ՉԵՄ վաճառելու կամ էլ վարձով ՉԵՄ տալու երկու պատճառով. (1) այն հիշատակ է ծնողներիս կողմից; (2) այդ կռվախնձորը իր դիրքերում երկար պահելով թողնում եմ որ աշխարհը դիտարկի ու զանազանի թե ով է Խև, և ով է ՍՏՈՐ: Արդեն բոլորն իրենց իսկական դեմքերն են ցույց տալիս:

  Ինչ վերաբերվում է so-called «մորաքույր Անժիկին» որն իմ 12 տարեկան հասակից հետևիցս չարախոսում, բամբասում, անվանս հետ խաղում արժեքազրկում էր ամբողջ Երևանով մեկ, եթե դեռ չգիտեք ով է այդ ԿԱԽԱՐԴը, ապա իմացեք որ դա ԳՈՂ է ոչ միայն մորս թալանելու ու իմ անձնական իրերն էլ կրել տանելու առումով, այլ նաև 20-տարի շարունակ, ամեն օր, Զեյթունի կաթի գործարանից կաթ ու թթվասեր գողանալու ու դուրս հանելու համար: Այնուհետև թափառում էր տնից տուն ու գողացածը վաճառում երկու կոպեկի համար որ երեք վայրենի զավակների ռեխները փակի: Մորս թաղման ժամանակ, մորս դագաղը մի կոմղ թողած, դա ժամերով ինձնից էր բամբասում: Ես այս տականք կնոջը կյանքում ոչ մի վատություն արած չկամ: Պարզապես իմ գոյությունը, ու իմ նկատմամբ ունեցած մորս սերն ու նվիրվածությունը դրան միշտ գրգռել են:

  Երեք հասուն ամուսնացած երեխեա ունի, ձմռանը վերարկու չուներ հագնելու: Ես իմ նորկայի շուբան դրան նվիրեցի, հագավ, երևակայեց, ու երկու շաբաթ չանցած տունս էլ պահանջեց: Մինչև հիմա դեմս պատերազմ է վարում: Մի խայտառակ դերվիշ: Մորս հավաքած դագաղի փողն էլ ձեռքից տարավ («պարտքի» անվան տակ), հետո բացարձակ հրաժարվեց, ետ չտվեց: Մեր տնից անգամ հագածս կոշիկները, օգտագործած պայուսյակներ, ոսկեղեն ու շատ իրեր կրեց տարավ: Դա մի լպիրշ է, որը սրբություն չի ճանաչում: Իսկ մորս մահը դա չի մարսելու:

 • To
    8th of Feb, 2018
  0 Votes

  @Naira'sVictim Jury, we have a translation of all the above and all the below ready for the plaintiffs (Noble et als v. Naira Matevosyan) and for you all. The parties are looking forward to the upcoming trial in the matter of Noble, et als, Vs. Naira Matevosyan Renault for Libel / Slander in DeKalb County, GA Superior Court.

 • De
    10th of Feb, 2018
  +2 Votes

  @To zACK Perfect, m-o-r-o-n marina noble! the only problem is that you are not coming to the trial, you continue to lie, libel, stalk, harass, fraud identity, impersonate, and most recently, you are also found for contept to the court (dekalb county superior court and you local court in ma). we see bars, felony for sure!

  The same lies you you publicly lied in your other favorite site, www.scamero.com, by showing fake flight ticket that you have "purchased to come to georgia with your alliance of 5 people." yet, you didn't. while we all are not craving to see your ugly face, marina noble, and feel the enormous evil monster energy you carry inside, we are following the rule of the law. if you think you are the "plaintiff" (lol), be kind to be present for your own case... m-o-r-o-n, psycho! this case will be your last chance of ruining good people's lives, families, careers.

  You are kissing naira's [censor] since 1997. why you don't get a lobectomy and forget about her! you a s-a-t-a-n impersonifed to take lives and suck bloods.

 • To
    12th of Feb, 2018
  -2 Votes

  @DekalbCounty Marina noble is suing naira matevosyan renault? thank you for the announcement, ms. matevosyan, and yes we believe from the record that they are the plaintiffs, and you, naira matevosyan renault the libeler are the defendant who has filed a ridiculous answer and false counterclaims and several ridiculous motions which even indicate that you have spent time searching for dirt on and subtly threatening the honorable judge who will hear them. naira matevosyan renault, you have some serious issues to resolve regarding your thought process before going before that judge in march. some big problems like continuing to bury yourself by posting more false statements like those you have placed above here, on scamero, and wordpress, and on your facebook, googleplus, profiles, etc. the nice folks who are suing you have not been found in 'contept' of or in any court, they have not stated anything other than the facts, and they are not 'satans impersonified, thieves, prostitutes, fake mds, immigration frauds, retards, or the makers of illegitimate children from craigslist". naira matevosyan, you are clearly mentally ill and if you were not doing such horrific harm to so many people, they would be trying to help you, and you would not be the defendant in a civil action for libel / slander if you had chosen to help yourself in ways other than destroying people who have faired better than you in their lives and have nothing to do with your own misfortune.

 • Az
    13th of Feb, 2018
  +3 Votes

  @To zACK Nonsense, as always. A crap. A noise coming from the sick head of my mother, Marina Noble. Or perhaps, it is Mcihelle Layton from Elizabeth Gallo, mmmmmm. All is true, mother. You must STOP lying, libeling, destroying families and lives. You must STOP. ENough! You are an impossible embarrassment. You are SICK and you make all of us sick. You are mean and nefarious.

  You are a hacked and scammer and don't let me publicise your shoplifting records, Marina Noble Mkhitaryan-[censor]! You literally killed my father (Rouben) in Armenia, robbed him, brought me here, for what? I hate you! You used me for beggary in the streets when you were at the Muskie Program, so we could cover the rent. I allowed me to sell my body, so you would cover your utility bills.

  You are a sadist, an animal, Marine Mkhitaryan Noble.

  People, my mother Marina Noble (Marine Mkhitaryan) is a danger, a horror.. We tried many methods (psychiatric, insulin therapy, etc) nothing helps. Perhaps, she must turn herself to the police and let us have life, give all us chance to live a decent life. She will be okay in prison.

  Overall, she has done so many wrongs, has destroyed many families and careers, just with the help of the power of her bad mouth and delusional thoughts, her deviant fantasies, which she shares online all day, every day, non-stop, here and in other sites, doing so my impersonating others, and confronting people against each other.

  My mother Marine Noble Mkhitaryan is a sick women. We had enough. I try to make my life, I am already 28, but I see no future, because my mother's terrible reputation is my barrier. And she is the one who earned that reputation. Still I get hurt as a bystander. Azniv.

 • To
    20th of Feb, 2018
  0 Votes

  @AznivShahverdyan Above, Naira Matevosyan the libeler uses the name of one of her targets for defamation and, well, the rest speaks for itself.
  Please note the above post where Naira Matevosyan the libeler uses/assumes the name of the attorney for the plaintiffs and flagrantly insults the Judge hearing the Case where Naira Matevosyan the libeler herself is the Defendant.
  What a tangled web she has woven, and how tightly she becomes entangled the more she struggles to confuse those who can clearly see right through the fog.
  This will not end well for Naira Matevosyan the libeler.

 • Be
    16th of Jul, 2018
  0 Votes

  @To zACK The only truth here are the posts clarifying that Naira Matevosyan aka Naira Renault, is posting everything negative and false about anybody other than Naira Matevosyan or her new name, Naira Renault here on this site and others. This is a monster, this Naira. Find something else to read, or understand that everything she states here about most of her former peers and acquaintances under all of her false identities here, is done to hide the truth about Naira Matevosyan / Renault’s own wrong-doings, and to harm the reputations of all those who know the truth about Naira Matevosyan Renault the psychopath, the monster.

 • Hr
    31st of Jan, 2018
  0 Votes

  Ընտիր է: Թող ամբողջ Հայոց աշխարհը մի լավ կարդա ու հասկանա այս ԴԵԲԻԼՆԵՐԻ խորացած պարանոիդ շիզոֆրենիան, հորինած դրամմաները, որոնք ճիշտ այսպես Ինտերնետով մեկ դրանք տարածում են արդեն 10-ից ավելի տարիներ շարունակ :

  Վերը գրված անհեթեթ զառանցանքներըը պատկանում է Ջրագեղի (Watertown, MA) չոլերի հայնտի ԲԹԱՄԻՏ, ՍՏԱԽՈՍ, վաստակավոր ՋԵՊԿԻՐ - ԳՈՂ Marine Mkhitaryan-ին, այսինք նույն հրեշ Marina Noble-ին և իր ALLIANCE-ին, որն իբր հիմա էլ 20 անդամներ է հավաքագրել (բնականաբար բոլորը խև ու խելառ, որպես դասական օրինակ տես Brooklyn/NY-ի հայտնի խելապակաս Ara Khachatryan-ը), և որոնք էլ մեջ-մեջքի են տվել, կուճ-կուճի հագել, ու միացել Նաիրայի դեմ պայքարելու համար... (LMAO)...

  Արդեն 10 տարի է դրանք պայքարում են Նաիրայի դեմ, ժխտում Նաիրայի degree-իները, նվաճումները, գիտական աշխատանքները, travel-ները, իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կոչումը, և այն ամենը ինչ այս ALLIANCE-ի չար ու նախանձ սրտին նեղություն է տալիս:

  Հիմա էլ, այս խելապակաս ALLIANCE-ը, իրենց իսկ փաստաբան Մարկ Քաքբելլի հետ միասին, այնքան թույլլ ու թշվառ վիճակում են հայտնվել, որ օգնություն են խնդրում Նաիրա խորթ բարեկամներից, մեկ այլ ALLIANCE-ից, որոնք Նաիրայի մորը ծաղրել են, ծեծել, ԹԱԼԱՆԵԼ մինչև վերջին զարդեղենը, հետո էլ հիվանդանոցում սպանել տվել, քանի որ Ասյան կտակը գրել էր Նաիրայի տղայի վրա - իրենց կամքին հակառակ...

  Նունե Մանուկյանը ՀՀ-իe ALLIANCE- ի կտրիչ է (affiliate, LOL !): Այս խաշի տոտիկ՝ ՓՂԱԽՏ ոտներով տիկին-սարսափելին, թիվ-194 միջնակարգ դպրոցի ՆԱԽԿԻՆ տնօրեն էր, այժմ շպրտված վարչապետարան, որտեղից էլ շուտով ԳԺԱՆՈՑ կմտնի: Արդեն ծեր է, ու դրա նախկին սիրեկանները, ընդ որում ՀՀՇ-ական բանտ նստած Մանվելը, դրան շան տեղ այլևս չեն դնում: Նունե Մանուկյանը, երբ դեռ չգիտեր թե ավտոմեքենա վարելն ինչ է, ամուսնացած տղամարդ Մանվելի թևը մտած փողոցներում հպարտ-հպարտ քայլում էր, առանց ամոթի զգացման: Հետո, ի զարմանց ամբողջ Հայոց աշխարհի, դա մեկ գիշերվա մեջ, 1994-ին, դպրոցի կես-դրույքով ջոկատավարի պաշտոնից թռավ տնօրենի պաշտոնի, սակայն մնալով իր ազգի միակ աշխատողը, քանի որ մնացած բոլորը անբան են, անաշխատունակ:

  Նունե Մանուկյանին իր իսկ մորաքույր Ասյա Հայկովնան անվանում էր ՊՈՌՈՏԱԽՈՍ, ահավոր ՄԵԾԱՄԻՏ, և ԿՌԻՍ: Նունեն ԵՐԲԵՔ Ասյային պահած չկա, նրան անգամ մեկ բաժակ ջուր տված չկա… Սակայն արի ու տես, դեռ ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ է Նաիրայի տղային պատկանող բնակարանը ԽԼԵԼԵՈՒ իր հիմար, դատարկաբան փորձերը:

  Նույն իսկ Նունե Վլադիմիրի Մանուկյանը (01.15.1965) տարիներ շարունակ հույսով սպասում էր, որ իր բաժանված ամուսին Գառնիկը իր երկրորդ կնոջը (որը Գառնիկից 10 տարի մեծ էր և ժառանգ չուներ) պատկանող Կոմիտասի պողոտայի վրա գտնվող սեփական տունը այդ կնոջից ՊՈԿԵԼ տա, իր երեք քրդի-վաստակ երեխեների համար (Զարինե, Վահե, Արայիկ): Նունեն Գառնիկից բաժանված էր, սակայն Նունեի մայր, ex-զոքանչ Անժելային ամեն օր տեսնում էին ex-փեսայի մեքենայում քարշ գալով, ու երբ հարցնում էին թե արդյոք նա ամոթ չի՞ անում գիշերվա ուշ ժամերին իր նախկին փեսայի մեքենայով տեղեր գնալու համար, նրա պատասխանն էչ, թե նա դիտմամ լավ հարաբերություններ է ուզում պահել փեսայի հետ, որտև ակնկալում են նրա երկրորդ կնոջ (որը ժառանգ չուներ)մահից հետո, տունը պոկեն իրենց:

  ՀԻմա ի՞նչ պատահել այդ Կոմիտասի մեկ-միլլիոնանոց տան հետ? Նունե Մանուկյանի ջանքերը ապարդյու՞ն էին, հիմա էլ ուղղությունը կրկին փոխել է Նաիրայի վրա՞, որ Նաիրայի տունը խլի?

  Նունե Մանուկյան - փողոցային ՊՈՌՆԻԿԸ (ՀՀՇ-ականների ձեռքից-ձեռք անցած, նրանց հետ պալատկեքում քնած, հղիացած ու Նաիրայի կողմից Մասիսի ծննդատնում ձրի աբորտ արած ) ՄԻՇՏ մարդկանց տներ պոկելով է զբաղվել: Նունեի բնակարանը Նոր Արեշում, 2-րդ հարկ, խլած է մի այլ միայնակ մորից, երկարատև դատական կռիվներից հետ: Նունեն դրան սովոր է: Նա կադաստրների հետ քրեական կեղտեր անելու վարպետ է:

  Հիմա երկու ALLIANCE-ները իրար են միացել (Watertown-Nor Aresh-Alliance), որ ԱՄՆ-ում իբր Նաիրայի ՛հոգեկան հիվանդ՛ հանեն (ներքինի, ստոր Մարինան է խոստացել Նունեին), որ Նունեն էլ այդ հիմքով Նաիրայի ու նրա տղայի վրա արված կտակը ինչ որ ձև անվավեր անել տա… Սական այնքան ՀԻՄԱՐ են որ չեն հասկանում որ դա ՕՐԻՆԱԿԱՆ ճանապարհներով անել հնարավոր չէ: Իսկ եթե փաստաթուղթ կեղծեն, ԳԱՂՈՒԹ կմտնեն:

  Նունե Մանուկյան - ՄԵԾԱՊԱՏԻՎ ՄՈՒՐԱՑԿԱՆԸ պետք է լավ հիշի որ իր իսկ անամոթ ԳՈՂ մայր Անժելա ՍԻմոնյանը ոչ միայն տարիներ շարունակ Զեյթունի կաթի գործարանից սմետան գողանալով է իրենց պահել, ռեխները փակել, այլ նաև Նաիրայի մայր Ասյայի հավաքած վերջին դագաղի գումարը, $1250, խաբել, պարտքի անվան տակ այդ 83-տարեկան կնոջից վերցրել և հետո հրաժարվել ու ետ չի տվել:

  Ու նման ALLIANCE-ները, նման ցածր խուլիգանները պետք է այս Ինտերնետային սայտերի վրա հույսները դնեն, քանի որ այդքան ԹՇՎԱՌ են …

  Իսկ Անժելա Սիմոնյանի երեք մարդակեր զավակները, Նունե Մանուկյան, Նառա Մանուկյան, ու Եղիշե Մանուկյան, այդպես էլ ոչ մի կրթութուն չստացան (միայն Նունեն հեռակա մանկավարժական ժի նախադպրոցական ավարտեց մի կերպ, և նախադպրոցականի դիպլոմով նա իրավուն չուներ դպրոցի տնօրեն աշխատե:) Անժելան կաթի գործարանի բանվորուհի էր ու ի վիճակի չէր իր զավակներին ուսման տալ: Դրա համար էլ, այդ աֆերիստը ելք գտավ; Իր երկու այն ժամանակ արդեն ՊՈՌՆԻԿ դառձած երկու դստերը 15-16 տարեկանում պսակեց որ փողոցից կտրի, ու շպրտեց խնամիներ վրա որ նրանք դրանց ուսմամբ զբաղվեն: Երբ այդ երկու ԿԻԿԻՄՌԱՆԵՐԸ փոխոցներում բոզությամբ էին զբաղված, Նաիրան տնից դուրս էլ չէր գալիս, ամբողջ օրը պարապում էր: Նաիրայի մաքրության ու անարատության մասին աշխարհն է տեղյակ, ուտի ՎՀՈՒԿ, թուղթ ու գիր անող so-called ԽՈՐԹ մրաքույր Անժիկի ԿԵՂՏՈՏ ԲԵՐԱՆԻՆ ՇԱՆ տեղ դնող չկա:

  Ներքո տեսեք այդ խևերի նկարները և եզրակացրեք ALLIANCE-ի թափի մասին (LOL):

 • Es
    31st of Jan, 2018
  0 Votes

  Ստոր, ներքինի պոռնիկ Watertown-ի գող Մարինա Նոբլը իզուր չէ այդ թշվառ շիզոֆրենիկ Արա Խաչատրյանին մեջ գցել: Ղափանցի Արա Խաչատրյանը (այժմ Brooklyn/NY-ում մուրացկան), Նաիրային կյանքում տեսած, ճանաչած չկա, նրանք անգամ նույն տարիքի խմբին էլ չեն պատկանում, սակայն արի ու տես այդ գլխից-հիվանդ խղճուկ-Արայիկը անվերջ ականջ դնում և բորբոքվում է ՀՐԵՇ Մարինա Նոբլի օրեկան ֆիթմաներից Նաիրայի դեմ, ստանում թույնի դոզաները, անգամ գումար ստանում, հետո մտնում է նման հիմար սայթեր ու հատորներ գրում Նաիրայի մասին, առանց Նաիրային ճանաչելու: Արա Խաչատրյանը այնքան չար, կորած ու հիվանդ մարդուկ է, որ նա $50 դոլարով կհամաձայնվի մարդկանց հատուկ վատություն անել:

  Արայիկը այնքան խելքից ՊԱՏՈՒՀԱՍ է, որ չի հասկանում ինչու՞է Մարինան իր օգնությանը դիմել: Մարինեն GA-ի դատը տարվում է ու ԱՀԱՎՈՐ խուճապի մեջ է: Forensic-ով, Մարինեի գրած բոլոր փոստերը Նաիրյաի մասին ստուգված են, առ այն որ հենց ինքը Մարինեն է գրել, նաև ստեղծել խայտառակ խուլիգան էջեր, այնտեղ դրել խուլիգան վուլգար նկարներ, ու իր ցածր արարքները Նաիրայի վրա է շանտաժ անում: Այդքանից հետո Մարինեն դատ հաղթել չի կարող, նամանավանդ որ իր փաստաբանն էլ իր նման շեղված ու անգրագետի մեկն է:

  Ուստի նա տրոլլիկ-Արայիկին դիտմամբ բորբոքում ու այստեղ այնտեղ փոստեր է գրել տալիս, որ Արայիկի IP address-ն էլ մեջ գցի, որ հետո իր բոլոր գրածները ՋԱՐԴԻ հիմար Արայիկի վրա: Միաժամանակ, Մարինե-պոռնիկը իր Facebook-էջերը մաքուր է պահում, և միայն այս հիմարին է օգտագործում:

  Իսկ Արայիկը միշտ հայտնի է եղել իր տրոլլիզմով, քանի որ տարիներ շարունակ նա հաջողակ կանանց մասին (օրինակ, Հայ Բուսակի տնօրեն Անահիտի մասին) ահավոր անոնիմկաներ է գրել ու դեռ գրում է:

  Ոստի, Õ¥Õ©Õ¥ Õ¡ÕµÕ¤ հազարավոր defamatory post-երի 60% Արայիկի գրածներն Õ¥Õ¶, Õ¡ÕµÕ¤ դեպքում, դատարանը պետք Õ§ Նաիրայի Õ¡Õ½Õ«, որ Արայիկին պետք Õ§ Õ¤Õ¡Õ¿Õ« Õ¤Õ¡ NY նահանգում, քանի որ Արայիկը plaintiff-ների ցուցակում Õ¹Õ§, որ դրա հարցն Õ§Õ¬ Նաիրան Õ¿Õ¥Õ²Õ¶ ու Õ¿Õ¥Õ²Õ¨ լուծեր GA-ում: Ô½Õ¥Õ¬Õ¡Õ¼ Plaintiff-ները Õ¡ÕµÕ½ երեքն Õ¥Õ¶. (1) Մարինայի Õ¡Õ¬Õ¯Õ¸Õ°Õ¸Õ¬Õ«Õ¯ ու Õ¯Õ¡Õ¿Õ¡Õ¿Õ¸Õ¶Õ«Õ¡ÕµÕ¸Õ¾ Õ¿Õ¡Õ¼Õ¡ÕºÕ¸Õ² ամուսին Ô²Õ«Õ¬ Նոբլը ( Õ´Õ« Õ¦Õ¦Õ¾Õ¥Õ¬Õ« արարած), (2) Մարինեն, ու (3) Õ´Õ« գարշանք, Õ´Õ·Õ¿Õ¡ÕºÕ¥Õ½ դեպրեսիայով ու փսիխոզով Õ¿Õ¡Õ¼Õ¡ÕºÕ¸Õ² Õ¬Õ¥Õ¦Õ¢Õ«Õ¶Õ¡Õ¯Õ¡ դուստս Ô±Õ¦Õ¶Õ«Õ¾ Շահվերդյանը…

  Մարինեն արդեն 10 տարուց Õ¡Õ¾Õ¥Õ¬ Õ§ Նաիրայի հեղինակազրկմամբ Õ§ զբաղվում, իր հազարավոր փոստերով ու զանգերով: Այդքանից Õ°Õ¥Õ¿Õ¸, Նաիրայի քամագը գրկած Մարինեն, որն Õ¡Õ´Õ¥Õ¶ օր Õ¡Õ´Õ¥Õ¶ րոպե (առանց չափազանցության) Ինտերնետով ստուգում Õ§ Նաիրայի էջերը և նախանձից տառապում (քանի որ ինքը Մարինեն կյանքում հեղինակություն ու հարգանք Õ¹Õ« Õ¾Õ¡ÕµÕ¥Õ¬Õ¥Õ¬), հենց իմացավ որ Նաիրան իրավաբանական Õ§Õ¬ Õ§ ավարտել, խելքը գցեց ու Նաիրային Õ¤Õ¡Õ¿Õ« տվեց, որ իբր Õ©Õ¥ ցույց Õ¿Õ¡ Õ©Õ¥ ինքնել Õ§ Õ«Õ¶Õ¹ որ կերպ իրավաբանության Õ°Õ¥Õ¿ շփվում…

  Նաիրան այդ ՀՐԵՇԻՆ կյանքում ոչ մի վատություն արած չկար, մշտապես ԱՐՀԱՄԱՐՀԱԾ է ունեցել, ու մշտապես ՀԵՌՈՒ է դրանից մնացել: Մարինե-ՀՐԵՇԸ ոչ մի կորուստ չունի դատարանում ցույտ տալու համար: Նա դեռ պետք է պատասխանի իր իսկ գրածների համար: Իսկ հիմար Արայիկը, շատ հեշտ ԶՈՀ է փորձված խուլիգան Մարինեի համար, ու Մարինեն Արայիկին ամեն օր Նաիրայի դեմ ֆիթմա տալով ուզում է իր բոլոր արածները էդ հիմար տղայի վրա գցի, որ ինքը դատից մաքուր դուրս գա: Եթե Արայիկը GA-ի դատարանի հրամանով դատին չներկայանա, Նաիրան իրոք նրան դատի կտա NY-ում: Դա էլ կանի...

  All normal, sound-minded people are asking the same question: Why would Ara Khachatryan (from Brooklyn, NY) decide to scold Naira daily and publicly, with thousands of defamatory posts, when he has NEVER seen or known Naira? The answer is a simple one. Marina Noble is in a TERRIBLE PANIC, as she is losing the court. She is unable to show damages sustained, and also she can't deny her thousands of libels about Naira, that are flooding the Internet. Forensics have established the evidence. So, she wants to INVOLVE stupid Arayik, to have Ara's IP address in those sits, so she will tell in the Court that "all defamatory posts about Naira are placed by Arajik, not by myself" and to walk away clean. And the Court will suggest Naira to sue Ara Khachatryan in NY, because the troll-Arajik is not in the list of the plaintiffs: The m-o-r-o-n plaintiffs are : Bill Noble (Marina's [censor] husband), the DEMON Marina Noble, and her psychotic daughter Azniv Shahverdyan.

  How Marina knew Ara Khachatryan's place? Because the SCHIZO Ara Khachatryan (from Brooklyn/NY) has spent his entire hungry life by placing anonymous posts about successful women (including the Հայ Բուսակ's president Anahit, and now Naira became his next victim). My triggering enormous malice and hostility in Ara's SICK brain against Naira, making that boy-troll place posts in his own Facebook timelines (he has multiple FB accounts under various fake names), in the meantime Marine (the DEMON) keeps her own Facebook pages clean. Marina too, has multiple true and fake FB accounts (Lily, Armine, Susanna, etc).

 • To
    8th of Feb, 2018
  0 Votes

  @EsterBagratuni Naira Matevosyan Renault is not a victim, she is a twisted manipulator of the truth, which is that Naira Matevosyan has been defaming her former colleagues on the internet for nearly a decade now.
  Look at all the names she mentions above. Naira Renault is mentally ill, and sickly addicted to the ill gotten satisfaction she derives from the suffering of others. It's just that simple. May she rot in Hades.

 • Je
    9th of Feb, 2018
  0 Votes

  @To zACK None of the PSYCHOS listed above have been or are "Naira's colleagues or friends." They all are enemies. Get real, pumpkin head Marina Noble. You MUST appear before the court and try to convince the judge whether you are a "friend or an obsessed MANIAC harassing Naira for a decade." We are waiting for your face-to-face reasoning. This site means nothing.

 • To
    1st of Mar, 2018
  -1 Votes

  @JemmaJunky We are over a dozen strong. You are one messed up internet troll, Naira Matevosyan Renault the libeler.
  We are the Alliance Against Naira Matevosyan the Libeler (AANML).
  Please stop posting false defamatory remarks about your former peers, Ms. Matevosyan Renault.
  We state the truth. You place false defamatory remarks to hurt people, for your pleasure.
  This is unacceptable behavior. We believe that you may not understand that this is not normal
  acceptable behavior on this Earth, and if you do not understand this, then we must conclude
  that you are mentally ill, and that you or the State should take steps to treat your illness. You have harmed too many people, Ms. Matevosyan Renault, and you need help with your mental health issues.
  Please seek that assistance, and please stop hurting your former peers and their families, and the others who you have recently targeted with your damaging false defamatory remarks here and elsewhere on the internet.

 • To
    14th of Jun, 2018
  0 Votes

  @JemmaJunky Another Naira Matevosyan Renault fake friend above commenting. Hello, Naira the libeler, nice try, but you are not anonymous, and we your victims, and the world knows your game too well. You have no supporters, and if you have any friends that you have not defamed on the internet in attempted subterfuge, then God help them, because it is only a matter of time before they identify the monster you are, Naira Matevosyan Renault the Libeler..and then you will be ready for them, won't you, Doctor Hannibal Matevosyan, MDPhDJSMMSJ POS.

 • Be
    16th of Jul, 2018
  -1 Votes

  @To zACK What does POS stand for? Piece of Sweetness? That's so cute.
  Is she, Naira Renault or Matevosyan, still trying to destroy good people's reputations and careers?
  Or has she been run over by a speeding tractor/trailer rig? We can only continue to hope for the best!

 • An
    2nd of Feb, 2018
  0 Votes

  Այ հոշոտված գիժ, լուսնորդ Արա Խաչատրյան:

  Անգամ ջանքեր պետք չեն որ նկարիդ նայելով մարդիկ անմիջապես եզրակացնեն թե ինչու՞ ե՛ս կանանց ոտքերի տակ ընկել, խառնվել, ու Նաիրայի տակը օր ու գիշեր փորելով զբաղվում: Հլա մի նկարիդ նայի!' Մի աչքդ ճակատիդ է թռած, մյուսն էլ դիրքավորվել է մարդ սպանելու համար: ՀԱՅՎԱՆ!

  ԿԱՍՏՐԱՏ!

  Որ տղամարդու ֆենոտիպ ունենաիր, օր ու գիշեր սրա-նրա վրա փոստեր գրելով չէիր զբաղվի: Դու Նաիրային կյանքում տեսած, ճանաչած չկաս: Քեզ այդ ՀՐԵՇ Մարինան գտավ ու Նաիրայի հետևից դիմամբ գցեց որ իր մեղքերը լրիվ ջարդի վրադ ու դատարանում ինքը այսքանից հետո մաքուր դուրս գա... Այդ ՀՐԵՇԻՆ ո՛վ չգիտե:

  Մարինե Նոբլ-Մխիթարյան ՊՈՌՆԻԿԻ երեսին ՈՉ ՈՔ դուռ չի բացում, որ նման ՇԱՌԵՐԻՑ հեռու մնա: Նա ձեզ ԶՈՌՈՎ իր տուն կտանի 20 րոպեով, հետո ձեր հետևից կբամբասի, ձեզ գող կանվանի ասելով թե իր կորցրած իրերը դուք ես գողացել, այն դեպքում երբ նա այնքան ՔՈՍՈՏ ու ՑԱԾՐ կենցաղային վիճակի ու ապրուստի մեջ է որ իսկական /դասական գողն էլ դրա ոչ մի բանի վրա աչք չէր դնի:... Մարդ այդքան ՍՏՈՐ ու ԱՆԽԻՂՃ չի լինի, ինչ որ այդ շոֆեռի վաստակ բոզն է: Դրա ԿԵՂՏՈՏ լեզվին ու գարշանք մտքերին կապ չկա...

  Ինքը լինելով ՎԱՍՏԱԿԱՎՈՐ ԳՈՂ, ՋԵԲԿԻՐ, Նաիրային անմեղ անու՞նն է վարքաբեկում: Իր արածների ու ասածների համար դա Աստծուց ստանա:

  Ինչ վերաբերվում է մեր սիրելի Ասյա Հայկովնայի մահվան պատճառին, նրա աուտոպսիայի տվյալները ներ ձեռքում են: Այնտեղ պարզ գրված է մահվան պատճառը . երկկողմանի կանգային թոքաբորբ ու սուր սրտային անբավարարություն: Սովամահություն չի նշված:

  Իսկ եթե ինքդ ես ասում, որ Նաիրայի մոտից, այսինքն ԱՄՆ-ից վերադառնալուց մի քանի շաբաթ հետո է մահացել, այն էլ սովից, և որի ժամանակ նա անգամ իր քրոջ ու Նունե Մանուկյանին գանգատվել է Նաիրայի մասին, ապա այդ մի քանի շաբաթվա ընթաքում ինչու՞ Նունեն ու Անժիկը Ասյային հաց չտվեցին, որ նա էլ սովից չմահանար...

  Սով, սով, սով, սով, սոված, սոված՛՛... ԱՐԴԵՆ հոգնել ենք այդ դատարկաբանությունից, որը Անժելա Սիմոնյանի հորինած պրովոկացիան է այդ բնակարանը ԽԼԵԼՈՒ համար: ԿՅԱՆՔԻ ՈՐԱԿԸ ՄԻԱՅՆ ՈՒՏԵԼՈՒ ՄԵՋ ՉԷ, այս տխմարիկներ...

  Անժելա ՍԻմոնյանը, Նունե Մանուկյանը, Ռուզան Գալստյանը, որոնք օր ու գիշեր Նաիրայի տղայի վրա կտակված բնակարանի շուրջը ՊՏՈՒՏ են գալիս, գոնե պետք է ժամանաիկ մի թեթև կրթություն ստացած լինեին, որ կարողանային Նաիրայի հախից գային: Դրանց ՃՈՌՈ զառանցաքներին միայն քո նման լունատիկն է հավատում: Իսկ դու, Արա Խաչատրան, ո՞վ ես որ քիթդ կոխում ես Նաիրայի հեռավոր so-called բարեկամներ ներքին գործեր մե՞ջ:

  ՈՐ ՊԼՈՐ ունենայիր, հիմա քո կարճ հասակին սազական մի Ղափանցի Որմինզդուխտ Բթամիտյան կճարեիր, Հայկական համավոր ընտանիք կկազմեիր դրա հետ, քրդեր կցրտեիր (կամ էլ գուցե ոչ, գուցե անպտուղ ես), դռանդ շեմին էլ մի ՌԱԲԻԶ պարսկական խալի կդնեիր, իսկ բաղնիքումնդ ՌԱԲԻԶ արհեստական ծաղիկներով լի պլաստիկ էբօնիտից զամբյուղ, ձեր օրվա կերած անմակարդակ լափերը կնկարեիր ու Facebook-ում կկիսվեիր քո ազիզ համայնքի հետ, այլ ոչ թե որ ու գիշեր փոստեր գրելով կանցկացնեիր՝ լինելով բանից անտեղյակ թե ով ինչից է մեռել կամ երբ է մեռել:

 • Re
    3rd of Feb, 2018
  0 Votes

  Մենք այդ ՀՐԵՇԻՆ Մարինե Նոբլին, այսինքն Միքայելյան Ինսիտուտի նախկին հայտնի պոռնիկ Մարինե Զավենի Մխիթարյանին, ԲՈԼՈՐՍ շատ լավ գիտենք, տեղյակ ենք դրա քրեկան էությանը, դրա խառնակչության տաղանդին, ու լավ էլ պատկերացնում ենք թե դա ինչպիսի ԿԵՂՏԵՐ ու աղետներ է հյուսում ԱՄՆ-ում: Դա մեռավ Նաիրայի միսն ուտելով, արդեն տաս տարի է որ այդ ԼԿՏԻՆ Նաիրայի հեղինակազրկմամբ է զբաղված, Նաիրայի մեն-մենակ հասած հաջողություններին դա թույն ձևով նախանձում է ու տառապում, և այդ հողի վրա կեղտեր է գրում Նաիրայի վրա, գրում, գրում, գրում, անդադար գրում...Մարինե պոռնիկը ու Կարինե Մարտիրոսյանը (մի այլ գեղացի պոռնիկ գլուխ-գովան) այդքան պաշտպաններ ու օգնություններ ունենալուց հետո էլ չկարողացան ԱՄՆ-ում մի ԼՈՒՐՋ բանի հասնել, որովհետև տեղից դատարկաբան, չտես, ցածր մակարդակի անգրագետներ էին: Բայց դա է՞լ է Նաիրայի մեղքը:

  Մարինե Մխիթարյանը Մարգարյան ծննդատանը ընդամենը երկու ամիս աշխատեց, մեզ մոտ էր եկել Միքայելյանից վռնդվելուց հեոտ: Այնտեղից էլ դուրս էր շպրտվել իր անբարոյական, խուլիգան վարքագծի համար: Մեզ մոտ գալուն պես, առաջին օրվանից սկսած Համլետ Թամազյանից ու Կիմ Խաչատուրովիչից էր բամբասում, նրանց զրպարտում թե իբր իրեն հետապնդել են, սեռական բռնության ենթարկել, այն դեպքում երբ մենք բոլորս հասկանում էինք որ նա ստում էր (Ինչպես միշտ), որ դա մի տեսք էլ չուներ որ իր վրա թքող էլ լիներ: Բայց մենք Մարինե Զավենի Մխիթարյանին ԽՂՃՈՒՄ էինք, քանի որ նա բաժանված կին էր, դրա մարդը դրան ՌԱԴ էր արել ու դրա գեշ աղջկան, Ազնիվին, տեր կագնել էլ չէր ուզում: Մարինեի ծնողներն էլ էին զզված, չէին ոզում դրա մասին լսել քանի որ իր անբարոյականությամբ իրենց պատիվն էլ էր գետնով տալիս:

  Ես Մարգարյանում եռեսուն տարի է աշխատում եմ, բայց դեռ Ակունցի կաբինետի ետևի գաղտնասենյակը տտեսած չկամ: Իսկ այդ Մարինեն, եկած չեկած, առաջին օրվանից մտավ Ակունցի ետևի սենյակ այնտեղ պոռնկություններ անելու համար: Դրան տեսել էին Ակունցի ոտքերի տակ չոկաց վիճակում: Ինքներդ պատրեկարցրեք ինչ ահավոր, ցածր տեսարան ի նկատի ունեմ…

  Մարինեն ԱՆԱԲՈՒՌ ԽՈՒԼԻԳԱՆԿԱ է: Դա երևում է անգամ նրա աղքաթ լեքսիկոնից:

  Մարգարյան ծծնդատանը իր չափազանց կարճ գոյատևման ընթացքում, Մարինեն հասցրեց խառնել բոլորին իրար, կռիվների մեջ մտնել Պետրոսյան Մաշայի, Էլյա Սամսոնովնայի, Կիրակոսյան Սիրուշի, օպերատիվի Գոհարի հետ ու այնքան զզվացրեց, որ Ակունցը դրան երկու ամսից հետո դուրս շպրտեց:

  Ամբողջ Հայաստանը շշմած է մնացել որ Մարինայիի կարգի սեռապես շեղված ԴԵԲԼԻԼԸ, որ այն ժամանակ որը անգամ մի Անգլերեն բառ չգիտեր, ինչպե՞ս կարողացավ Էդմոնդ Մասքի ծրագիր մտնել, այն էլ շահել ու հայտնվել ԱՄՆ-ու՞մ: Այնտեղ էլ փողեցներում քարշ գալով (իր նման մի այլ բաժանված պոռնիկ ԳՈՂ Արևիկի հետ միասին) հատուկ հղիացավ որ մնա ԱՄՆ-ում. Մի, մի հատ էլ հարիֆ ալկոհոլկ, քրեական ռեկրոդների մեջ խրված ու մտավոր պատուհաս (ճիշտ իր նման) ճարեց, գլխին ուրիշից պարգև ստացած հղիույունը ջարդեց (Սոֆիկ դստերը), ու իմմիգրացիոն օրենքները խաղտելով մնաց ԱՄՆ-ում:

  ՊԱՏՈՒՀԱՍ ու ԳԼԽԻՑ ՀԻՎԱՆԴ Մարինեն անընդմեջ գլուխը գովում է, իրեն բարձրացնելու նպատակով ուրիշներին է ցածրացնում, անանիմկաներ գրում գրում, գրում ու գրում շատերի մասին, ընդ որում մեր սիրելի Նաիրայի մասին, ահավոր անաբուռ ստեր է տարածում աշխարհով մեկ, ԶՈՒՏ չար նախանձի հողի վրա: Հավատացեք, Մարինեն այլ պատճառ նա չունի::

  Ասյ ամեն հարձակումները տեսնելուց հետո, ես իմ բարոյական պարքն եմ համարում միջամտելու ու ՊԱՐՏԱՎՈՐ եմ աշխարհին պարզաբանում անել, որ Մարինեն ՀՐԵՇ է, դրանից զգույշ մնացեք: Նա ձեր դեմքին կժպտա, ջան-ջան կասի, հետո ձեր հետևից այնքան շառեր ու վայրագ ստեր կմոգոնի, որ ձեր ամբողջ ճակատագիրը տակն ու վրա կլինի, կխորտակի:

  Նաի իբր թե էդ ախբար Գոհար Փանաջյանի ընկերուհին էր, , բայդ այդ Գոհարի մասին տեսեք թե ի՞նչ սոսկալի բաներ էր պատմում, դրա ամուսնուն ալկոհոլիկ սարքում, բոլորին պատմում է թե Գոհար Փանաջյանի քեռին դեռևս իննսունականներին, դրանց միասին Դեբրեցեն-Հունգարիա գնալուց առաջ, Մարինեին առանձին մոտեցել է ու զգուշացրել է որ Գոհարը շիզոֆրենիա ունի մանկական հասակից ու անգամ Նոյեմբերյանի հոգեբուժարանում ժամանակին բուժվել է : Հետո էլ, Գոհարին աշխարհով մեկ ծաղրելուց հեոտ հետո հիմա էլ իբր թե Գոհարի ընկերուհին է ձևանում: Նույնն էլ արել է Կարինե Մարտիրոսյանի հետ: Նրան մոտ մոտ էր ձևանում, բայց տարրբեր մարդկանց անվան տակ դրա մարդուն ՍԿԱՄ էմեիլներ էր ուղարկում որ դրա ընտանիքն էլ քանդի: Նաև բոլորին տարածում էր որ Մարտիրոսյան Կարինեի սկեսուրը ՉՈԼԱԽ է, կոնքի բնածին հեդախախտ ունի և որ Կարինեի բախտ բերել է որ աղջիկ երեխա չի ունեցել, քանի որ այդ բնածին հոդախախտը կժառանգեր (տղաներն այդ արատը չեն ժառանգում, կամ էլ լինում են տվյալ հիվանդ գենի կրողները, սակայն ֆիզակապես այդ արատը չի արտահայտվում):

  Մարինեի կեղտոտ տրյուկներին մենք բոլորս տեղյակ ենք, ու լավ ենք հասկանում : Նա չի փոխվել: Նույն հրեշն է:

  Նրան ամուսնուն, այդ հիմար ու տհաճ Բիլլ Նոբլին ոչ ոք գրած, դիմած, կամ զանգաց չկա, քանի որ ոչ ոքին այդ տխմարը չի հետաքրքրում: Սակայն արի ու տես թե Մարինե Նոբլը քանի՞ անգամ է ՍԿԱՄ արել մի քանիսի ամուսիններին, ՕՋԱԽ ՔԱՆԴԵԼՈՒ նպատակով: Մարինե Մխիթարյան - Նոբլի տեղը ԲԵՐԴՆ է:

 • Na
    6th of Feb, 2018
  0 Votes

  @ResearchCenterForMCHPYerevan since 2007. being ignored, she never ceased all these years. when the prosecution got her, out of her fear, in 2014 this monster marine noble involved the stranger ara khachatryan, a troll who has never seen - met-spoken to naira in his lifetime. on january 31, 2014, ara khachatryan messaged naira via facebook (see attached his messages in armenian, some of them are in english letterս, introduced himself, even volunteered sharing his phone number 646-704-3333 and asked naira's opinion about marina noble (certainly trying to create another hoax, by hoping that naira would respond negatively and therefore they would collect some evidence for their sick /pathetic fight against naira). naira ignored and that was the reason that the war resumed.

  Տո այ ղախպա, ինչ վատ բան կա նրա մեջ, որ մարդ քեզ իր հեռախոսի համարը տվել ա, որպեսզի պարզի, թե դու ինչու ես էդքան բողոքում մի մարդուց: Վալանթիիրինգս որն ա, այ տխմար? Էդքան ոգու ճիչ էիր արձակում, մանրամասներ պատմում Մարինա ՆՈբլի ընտանիքից [եվ այնպիսի բաներ էիր գրում, որ ինսայդրը միայն կարող էր իմանալ այդպիսի գաղտնիքներ0, որ ցանկացած կողքից նայողի կամ կարդացողի մոտ ամեն մի տեսակի հարց կառաջանար. բա նայում -տեսնում էի գիտնական բժշկուհի ես, հազար փիր ռեվյուդ արթիկլի հեղինակ, հազար հեղինակավոր ԲՈՒՀում սովորած, գիտությունների թեկնածու, բա չիմանայի, թե էդ քեզ ԻՆՉ արած պիտի լիներ Մարինա Նոբլը, որ դու տենց թույն էիր թափում: Մարինա Նոբլն էլ իր մեղքերն ուներ, որ քեզ նման էշի հետ գլուխ էր դրել: Ոչխար, ես ինչ գիտեի, որ տակդ փախած հոգեկան հիվանդ ես, որ սաղ էդ /ռեգալիաներդ/ զուգարանի թղթերն են, որ բոլոր էդ նշված ԲՈՒՀերում մի քանի շաբաթով ծուկ ես տվել ԿԳԲշնիկ կամ Ցեեռշնիկ կուրատորներիդ օգնութուամբ, որ անգրագետ ու դատարկագլուխ սատկում ես [ամեն բառի մեջ 2 սխալ ես անում]: Հիմիկվա փորձս լիներ, գայիս կողքովս անցնեիր, ես էլ փողոցում քաքելուց լինեի, տեղիցս չէիս շարժվի, այ խելագար.

  Naira blocked ara, yet, ara was opening new facebook accounts, continuing messaging her, insulting, assaulting naira, bullying naira's innocent son, even threatening to go to atlanta and stab naira's throat. that message was instantly seen by the police and the fresh evidence was locked at the da's office. so even when ara will remove his fb profile to dump the evidence, this evidence has been timely registered.

  Պոռնիկ, ղախպա, չհամարձակվես հիմա էլ արդարանալու համար ֆանտազիաներդ շարադրես: Չաթլախի ծնունդ, քո էդ շանտաժներիցդ վախեցող չկա, հոգեկան: Էդ դու ես մարդկանց դրդում այնպիսի բաների, որ քեզ մի հատ լավ քրֆեն, հետո սքրինշոթերը վերցնում ու վազում ես դատարաններ: Էն, ինչ որ դու ես արել Մարինային, ցանկացած նորմալ մարդու իրավունք էր տալիս գալ ու վիզդ կտրելու, քանի որ դու արժանի ես դրան, ղախպա: Դու իմ անունից անգամ հիմնարկներին ես ահաբեկչական նամակներ գրել: Քեզ նմանին ոչ թե վիզ ա պետք կտրել, այլ լիթալ ինջեկշկն ա պետք անել, կամ էլ դուրդոմում փակել: Այ հայցամոլական զառանցանքով տառապող հրդեհված պուց: Մեր խոսակցությունից ու ինձ բլոկելուց ամիսներ հետո միայն ինձ զանգեցին ծանոթներս ու հաղորդեցին, որ սենց էջ կա ՀՈՄՈՍԱՅԴԼ threat, իմ ֆեյսբուկի նկարով, իմ տվյալներով: Էդ բոլոր էջերը տպված պահպանված են ու դրանց հեղինակը դու ես, փչացած պոռնիկ: Էլի էդքանից հետո ես տարիներով քո մասին մոռացել էի, իսկ դու հրդեհված պուց, էլի շարունակ կլրիցս չէիր պոկվում: Շարունակում էիր քո մասին ստեր գրել. Էմորի, ամուսնություն, նոր բնակարան բլա բլա բլա: Վերջում պարզվեց, որ դու բանալ գող ես, խանութների գող ու Էլիասի շանտաժիստ: ՈՒ դրա հետ միասին էլ նաև յոթ տարի պարապ նստած փող ես ստացել ու մարդկանց զրպարտել, իսկ փողերն էլ ստացել ես, քանի որ տանը մտավոր պակաս երեխա ունես, օլիգոֆրեն!, օբսեսիվ-կոմպալսիվ, աուտիստիկ հրեշ ես բերել: U amen inch անում ես, որ մյուսներին էլ օրդ գցես, ալկաշկա
  Դու երբեք Երևան չես վերադարձել: Մորդ սովամահ լինելու մասին էլ ինքդ էս գրել, այ անասուն: Դու արդեն մոռանում ես, թե որտեղ ինչեր ես խոսում կամ գրում, քանի որ ծայրահեղ ոչ ստաբիլ վիճակում ես, քունեմ լավիդ բերանը: Գնա բուժվիր, ագարկա, հիվանդ ես, շան եթիմ, դեղեր խմիր, ոչ թե մարդկանց ջանից կպիր, չաթլախ! Ես որ ՖԲԻ-ի ագենտներին ուղարկեմ տունգ, դու նոր էս հասկանալու, թե սայբեր-բուլինգը ինչ բան ա, եթիմ խելքովդ եկել դեմս ես քյանդիրբազ պարում, այ քաքի կլոնձ, այ սիսիանսկի գեղցի?

 • Na
    3rd of Feb, 2018
  0 Votes

  Այ բիջ ցրթած բիջ!
  Էդ որ մորդ տենց շատ սիրում էիր, այլանդակություն մարդակերպ, ինչու մեռնելուց մի քանի ամիս առաջ հայդա արեցիր Հայաստան? Եթե նրան հիվանդանոցում կապում էին, նշանակում է արդեն դեմենցիայով, սենիլ փսիխոզով տառապում էր (83 տարեկան կնիկ էր, ուր ուղարկեցիր?): Կամ եթե արդեն տեսար, որ մահվան հոտ էր գալիս վրայից, ինչու 2012 ի դեկտեմբերին չթռառ նրա հետ Հայաստան, որպեսզի այնտեղ խնամես, եթե դու արդեն քո շատ տաղանդավորի գրին -քարտն ունեիր ու կարող էիր քո ռոյալթիներով, Էլիասից ռեկետ արած փողերով մորդ ու ցրթած դեբիլիդ հետ սիկտիրվել Հայաստան, որ տունն էլ քեզ մնար, մորդ էլ պահեիր, ոչ թե հույսդ դնեիր բարեկամներիդ վրա, որ նրանք էլ, անունդ լսելով, մահամերձ մորիցդ չփախչեին, ինչ էլ որ չառաջարեկեիր որպես փոխհատուցում, այ տավարի ցավ?
  Էդ դու որտեղից գիտես, թե մորդ ինչպես են տանջամահ արել, կամ էդ որ մասիվների հիվանդանոցից ա տենց բան հնարավոր ' հեռախոս վերցնել, ագոնիայի մեջ գտնվող մորիցդ քո Ատլանտայի համարն իմանալ (փայլուն հիշողություն ուներ հա?), զանգել ու հայտնել նրա մասին, որ մորդ բարձով խեղդում են ու դու էլ ' ապիկար ստահակ, փոխանալ շտապ Հայաստան թռնելու մորդ խնամելու (անգործ նստած էիր, գրին քարտով ու բազմաթից անձնագրերով), Ատլանյայից Երեվան բժիշկներ էիր ահաբեկում ու ինտերնետում բողոքներ գրում հա, այ ալկաշ պսիխոպատ???
  Շները քաքեն քո էդ աֆերիստ լոգիկայիդ բերանում, քեզ դրել ես քո երազած խելոքի տեղն ու ուզում ես գերեզման ֆոտոշոփելով ու ֆիլկինա գրամոտաների թվեր փոխելով, մեզ համոզել, որ դու շախմատային կոմբինացիաներ ես հա խաղում, այ 2012 ի ԻՆՍԻԴԵՆԹ - Էքսփանջդ ին 2013 (հիվանդ մորդ տանը թողած խանութներ էիր հա կտրում, կյանքում չհանդիպած մարդկանց նկարներով զրպարտական էջեր բացում, քեզ վստահված հեռախոսահամարները հրապարակում, նկարների հիման վրա զրպարտանքներ գրում, ֆոտոշոփեր ու սլայդ-շոուներ անում, ուրիշների անուններով ինքնաթիռների պայթեցումների կեղծ զրպարտագրեր գրում, ուրիշների ՖԲ ի էջեր սքրինշոթ անում տարիներով, հետո էլ բոլորին մեղարդում քո հիվանդ ուղեղի կերած քաքերի մեջ?):
  Դու 2000 թվականի վերջում պետք է ԱՄՆ-ից սիկտիրվեիր: Էդ որ եվրոպաներում կոնֆերանսներ ես գնացել, ստեղ-նդեղ գեշ ֆիզիոնոմիադ ցույց տվել, Կանադայում հասցրել ներկա ստանալ, հետո ինչ ստատուսով ես դու 2001 ի վերջում կամ 2002 ին մտել Ամերիկա, որ հասցրել ես գնաս 2000 թվականից քո տոչկած Էլիասի տակը մտնես, որպեսզի նորից գնաս Հայաստան ու 2002ի վերջում կամ 2003ի սկզվում երեխա ցրթես Էլիասից? Ներգաղթային օրենքներ խախտելուց հետո, ինչպես ես դու 2005 ին նորից հայտնվել ԱՄՆում, արդեն Ֆուլբրայթի գրանտով (անձնագիր են փոխել գեբեշնիկները քեզ համար?, թե անուն ես փոխել հերթական անգամ?):
  Էդ 10 ամսվա ինտերնշիպից հետո դու ոնց ես ռիսկ անում -գրում, որ դու ամերիկյան MPH ունես, այ իդիոտ, դրա համար 48 կրեդիտ ա պետք հավաքել:
  2006 թվականին, ծրագիրդ ավարտելուց հետո, ուրտեղ ես սիկտիրվել?? ԻՆչ ստատուսով ես դու եղել, որ դու կարողացել ես համ ծրագիր ավարտել, համ Էլիասի մոտ տեղափոխվել ' Վաշինգտոն (որտեղ եվ նա քո քամակին տվեց ու սիկտիր արեց, երեխուդ հետ, ու դու ընկերներիդ միջոցով եկար Բիլլի ու Մարինայի տուն ու հետո նրանց լավ շնորհակալություն հայտնեցիր: Դու Բոստոն 2007 ին ես եկել ' օգոստոսին: Էդ ինչ վիզատով ես դու 3 տարի ապրել երկրում, (մի տարին Էլիասի հետ շինվելով), հետո եկել Բոստոն, գնացել Սոմերվիլ ու մի հատ էլ դեռ հորդ գերեզմանը այցելել ' 2007 ին Հայաստանում! ՈՒ հետո էդքան խախտումներից հետո նորից անհասկանալի վիզայով, չունենալով ամերիկյան ՄԴ, փրինսիփլ ինվեստիգեյտր էս եղել Դորիսի, Զլատկայի ու մյուսների մոտ? ՈՒ դեռ էդքան էլ անլեգալ ապրելուց հետո, մի հատ էլ փորձել ես ստատուս ադջաստ անես, այ չաթիբեկ?
  Այ դժբախտ ու ամբիցիոզ արարած, վեր կաց ռադդ քաշի, գնա Հայաստան, որ գոնե էսօր - Էգուց մորդ կողքին սատկած մարմինդ տանեն շատ պես թաղեն: Այլապես Ատլանտայում փտելու ես, դեբիլդ չի հասկանալու, որ մեռել ես: Հայցամոլական զառանցանքիդ արդեն միացել ա հետապնդման զառանցանքը: Գնա գիր քանդողի մոր, քեզ կօգնի, այ գիտնական!
  ! Դու կորած մի բիոզանգված ես, այլանդակություն! Սատկես դրանից լավ ա:

 • Je
    9th of Feb, 2018
  0 Votes

  This attack of schizophrenia was published by the FBI-wanted FUGITIVE Ara Khachatryan, allegedly residing at 3145 Brighton 4th, Brooklyn, NY 11235.

  People, firstly read his sick tantrum to have something to laugh at and entertain your day, and secondly, if you see this person (his pictures are below), call 911 as he is an Armenian refugee, illegally stayed in the USA, a TERRORIST (the term labeled ono him by to separate Magistrate Judges), a SHOPLIFTER, a retarded-adult who bullies children and women, who terrorizes families because he is a lonely psycho and nobody wishes him, he racketeers, hacks governmental databases, and conveys secret info to the ISIS. He is on Syria operation for the ISIS and this is the clear truth.

  Thanks.

 • Je
    9th of Feb, 2018
  +2 Votes

  Ara, that Linkedin profile with "bombarding calls of NYC Health and Hospital corporation" is undeniably opened by your friend and mentor Marina Noble from 4 Repton Circle, Apt 4101, Watertown, MA. The "bombarding" rants are her and only her signature. Feel free to ask your local authorities to compel Linkedin to provide with the IP address of the person who has opened such profile and posted such SICKNESS impersonating the Marina's victim, Naira.

  PORNIK Marine Noble's picture is attached, in case your schizophrenia pills have washed your memory circuits.

 • Az
    13th of Feb, 2018
  0 Votes

  @JemmaJunky I concur.

 • Na
    14th of Feb, 2018
  0 Votes

  @JemmaJunky I know very well the IP address of the person who applied for a job using my fake Linkedin profile . The IP address comes from Georgia. I was already contacted by FBI and they told me that the threats to NYC HHC are coming from Naira Matevosyan Renault

 • Us
    3rd of Mar, 2018
  0 Votes

  @Naira'sVictim JemmaJunky aka Marina Noble.

  Naira Matevosyan has nothing to do with the posts that you place day and night, Marina Noble! It's your masterpieces, the only way you get "published" (LOL).

  People:

  And this obvious psychopath schizophrenic, named Marina Noble, falsely claims to be a "medical director of drug vigilance", decorating the web with fake pages, showing her "ownership" of a"clinical research company" at her apartment address (4 repton Circle, Apt. 4101, Watertown, MA) and falsely claiming to earn an annual income of $500, 000 by employing 1-5 persons. In fact, she is a banal Internet criminal. Can a tacky apartment in Watertown/MA, full of loud criminals -idiots (William Noble, Marina Noble, Azniv Shahverdyan) become a "clinical research and drug testing center" where this demon, Marina Noble, is the "medical director"? "Medical director" of what? Toilet sanitizing?

  See below the link to her falswhood, where she claims to "own a company" (her own apartment that does not even have a registration), where she is a "medical director": https://start.cortera.com/company/research/l6o8nsk8o/atlantic-clinical-trials-llc/

 • Je
    9th of Feb, 2018
  0 Votes

  Check Ara Khachatryan's start of this war from January 2014. Marine Noble (his mentor) has been kissing Naira's [censor] since 1997, stalking and harassing Naira. In 2014, she involved this PSYCHO- Ara Khachatryan, in her "rally" against Naira. See how the war was aggravated, since Janauary 31, 2014, when SCHIZO Ara Khachatryan messaged Naira and introduced himself, giving his phone number, and asking "Naira's opinion about Marine Noble..."

  Now, these LOW TROLLS (Marine and Ara) are denying all that, claiming that the messages are fabricated, to save their face. However, the message are there, in Facebook, just the way their screenshot is saved and attached, and the low and enforcement has seen them on time, submitting to the DA's locker. Ara Khachatryan was prosecuted in 2014 for the crime of assault. He has changed many addresses (all, cheap, rented apartments in the garbage corners of Brooklyn, NY). He is being charged for multiple other crimes, and currently has fled again to avoid prosecution. ARa Khachatryan just needs to things from this life: a doormat to sleep on and a laptop to plug in and publish posts in this site and in WWW.scamero.com

 • Ab
    13th of Feb, 2018
  +1 Votes

  Marina noble, aka jimhope, aka qunatsnoble, aka arayik, and many many other scam-names you hold in such hate-sites. not only you are severely mentally sick, ugly inside and out, twisted and obsessed, you are enormously dangerous. may god take the lives of your two daughters for your lying this way, you a satan! you do no recognize lines!! for placing vulgar and obscene comments under www.slideshare.net or here, and attempting to impersonate your own vulgarity on naira. people know you well you a street woman, marina noble (former marine mkhitaryan, an on-call prostitute from armenia). why you won't come to the court? be brave, leave this site, close your laptop, and come to answer all this!

 • Az
    13th of Feb, 2018
  0 Votes

  Somebody mentioned my name?

  Whatever, my lesbian designation, my Staple job was fine, I am not schizophrenic, my name is Azniv Shahverdyan.

  I thought this was a dating site, regardless, call me, my DOB is 05/01/1990.

  My mom is Mrrrrrina Noble but I am not Noble, she is a stripper, I am a good scammer, , my train is her grain, my fart is her noise, I am obese and she is too, my step-dad William Noble and I are never apart. We are a great couple. My step-father and I are. coming.. together ... and my mom knows that.

  Never mind.

  Celllllltsss. AzizShah

 • We
    18th of Sep, 2018
  +1 Votes

  @AznivShahverdyan Azzz, nobody wants you?

 • Ma
    20th of Feb, 2018
  0 Votes

  Just forgot to add, that karine martirosyan's two sons are mentally challenged, as well.

  my two daughters, on the other hand, are brilliant. so is my friend arayik, a good boy.

  I will updated other things later. bye for now my dear community of truth tellers.

  Marina n (md, mph, drug vigilance)

 • To
    27th of Feb, 2018
  0 Votes

  More false statements by Naira Matevosyan, aka Naira Renault, the Libeler.
  More evidence against the defendant: Naira Matevosyan, Naira Renault, the Libeler.

 • We
    18th of Sep, 2018
  0 Votes

  @To zACK Ugh. Now this hoax-master, marina noble, exercise a new trick of self-dialogue, then falsely accuses Naira for doing so. How long? Shall we endure, endure and wait until she dies?

 • To
    27th of Feb, 2018
  0 Votes

  Is it possible that Naira Matevosyan has taken to hurting other people to in an attempt to manufacture false evidence?

  Quote from the false defamatory complaint Naira Renault placed above which initiates this Complaintsboard thread:
  WHO, Naira?
  "photographs patient records from quest diagnostics and embeds them in her anonymous internet posts that she opens under various doctors' names to put those doctors in trouble (For breach of privacy, when her targeted doctors remain of those impersonating postings). Marina noble is a sick-in-the-head terror. She must be stopped!"

  Yes, this is getting interesting. How far will Naira Matevosyan go before she is imprisoned?

 • We
    18th of Sep, 2018
  0 Votes

  @To zACK Nope, marina Noble.. Naira does not hurt anybody, she does not hurt people. And you are not a people. You are a kind of headless animal, some anomaly survived the prehistoric era.

 • To
    7th of Oct, 2018
  0 Votes

  @Website Coordinator Wow. It speaks of and on behalf of itself.
  Herself. Really sick. A true psychopath, Naira Matevosyan Renault the libeler, by every definition.

 • Fa
    4th of Mar, 2018
  0 Votes

  Marina Noble, fake MD from watertown, MA, is a psychopath who not only shoplifts and pocket-peeks, but also ruins many families, careers and lives with the power of her defamatory anonymous postings in the Internet submitted either through impersonation. Each time a delusion kicks-in in the empty head of this unfortunate [censor], Marina noble impulsively posts rants and demented tirades and ruins lives of reputable people. And yes, I agree that she also is a PROSTITUTe: she has been fried from multiple settings in her native Armenia for SEXually harassing her coworkers (of both genders), for dating married men for money. The USA wasn't an exception. Once she entered for the Edmund Muskie program, she wasted no second to PROSTITUTe with random men in Craigslist, got pregnant from Craiglist-one-night-stand, then found another lost [censor] - Bill Noble from West Yarmouth -, with criminal records and settled a marriage with thim with her pregnancy from other man, violated the 212E immigration code and stayed in the USA.

  Marina Noble is NOBODY in the USA either. Yet, in many websites she has fraudulently claims that she owns an Atlantic Clinical Trials, LLC, at her home address (her rotten and molded apartment at 4 Repton Circle, Unit 4101, Watertown, MA 02472) and where she is the "medical director of drug vigilance" (LOL).

  Chek her linkedin: HTTPs://WWW.linkedin.com/in/marina-noble-md-mph

  and Check her false claim in here: HTTPs://start.cortera.com/company/research/l6o8nsk8o/atlantic-clinical-trials-llc/

  Really?

  Isn't this psychopath ashamed? How bold are heir endless lies?

  Are "clinical trials and drug testing" held in somebody's kitchen in a crazy apartment of bunch of loud psychopaths (Azniv Shahverdyan, Sophia Noble, William R Noble) co-existing together? If so, that's a huge National Security Problem, as if this illiterate [censor], Marina Noble, is in "charge of pharmavigilance in the role of medical director" (LOL), then it explains the dramatically growing number of wrongful deaths and side effects from poorly tested or not-tested-at-all drugs in this country.

  We, Marina Noble's victims, perhaps cannot achieve her arrest that soon for her endless defamatory posts in this site and other sites, but assuredly we will get arrest her for falsely claiming of 'Pharmavigilance" in her own apartment where she is a "medical director."

  A "Medical Director" of what? The toilet?

  Marina Noble is after that woman AGAIN, that reputable woman from Atlanta, just because she learned that the latter had earned her law degree (despite of Marina Noble's former efforts to prevent it from happening, she Marina Noble had contacted Emory Law and libeled that woman and was hoping that the latter could not earn her degree from other law school).

  Marina Noble! See psychiatrists ASAP. You are too much evil to be part of society. You must be isolated either in prison or in -inpatient psychiatric home.

 • To
    7th of Oct, 2018
  0 Votes

  @FakeAtlanticClinicalTrialsLLC Please pardon the ridiculously false libel you see here above. There is a mentally ill woman now living in Atlanta, GA who has been posting false statements like the above for more than ten years. This woman is Naira Matevosyan, a former colleague of Dr. Noble who now goes by the name: Naira Renault. Naira became angry with Ms. Noble after Ms Noble began ignoring emails from Matevosyan asking for help after Matevosyan was charged with Criminal Harrassment of a mutual colleague. Naira had been sending harassing emai and posting false defamatory statements about the other colleague who had to go to the police for help. Dr Noble had moved on with her career and her life unaware that Naira Matevosyan had begun posting false defamatory statements about Ms Noble and many of Matevosyan's other former colleagues and peers. Matevosyan desires to destroy the reputations, careers and happiness of nearly every person she has known who has been dealt a better hand than herself. Naira Matevosyan/Renault has posted false defamatory statements about her own family, former friends, lawyers, court reporters, and even Superior Court Judges and their families. Anyone who has questioned Naira about this activity, or inquired about her false statements has become a target for this true psychopath, Naira Matevosyan Renault the libeler.
  Naira Matevosyan Renault, MD is currently the defendant in a civil action for libel in DeKalb County Superior Court in her current home state of Georgia.

  We are the Alliance Against Naira Matevosyan the Libeler (AANML).
  We are all victims of the psychopath, Naira Matevosyan Renault the Libeler, and we suffer the damages brought upon us by this truly horrible deranged person.

  The Alliance Against Naira Matevosyan the Libeler makes no false statements.

 • Je
    5th of Mar, 2018
  0 Votes

  Mother and daughter thieves, Marina Noble and Azniv Shahverdyan. Don't let these maids fool you, don't let them enter your lives. They will sweep your property out and walk away clean.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Azniv Shahverdyan (DOB 05/01/1990) is an Armenian ugly and psychotic woman who entered the USA via J2 visa and illegally stayed with her mother (Marine Mkhitaryan, now Marina Noble) who violated the 212 E immigration code through perjury.

  Both Azniv Shahverdyan and her mother Marina Noble (marine mkhitaryan) are shoplifters, thieves, identity thieves, Internet trolls, credit card hackers. Understandably, they both are severely mentally ill.

  Anziv Shahvedyan was yet 8 years old when in Yerevan, she was molested and sexually abused by a 63 y/o pedophile Gennadiy with whom she then continued consented sex for many years.

  In the USA, Azniv's mental illnesses (epilepsia, PTSD, unipolar depression) aggravated especially when her mother was sending her for sex-trade for some financial help to cover her utility bills.

  In 2011, and in 2014 Azniv Shahversyan was caught in shoplifting. The 2011's record was expunged but the 2014's Shoplifting record is available if you pay $50 and apply for CORI request from the MA Criminal Justice System

  Middlessex County, Ma, Court Records indicate the following data:

  Judicial Officer T. R. Bordmann,

  Case Number 14c554871,

  Court Division 3,

  Plaintiff the State of Ma,

  Defendant Shahverdyan, Azniv R.

  Dob 05/01/1990, gender female, race asian-unidentifiable, height 5'6',

  Address: 4 Repton circle, Apt. 4101, Watertown, MA 02472

  Charged with: Theft by Shoplifting, MGK Chapter 266, Section 30a: shoplifting; penalty; arrest without warrant, on 01/31/2014,

  Level: Misdemeanor: Completed a ‘pre trial diversion program' on 03/23/2014 to avoid prosecution, by reasons of her psychiatric disorders.

  Ten things the God cannot tolerate and THEFT is the prime concern.

  Azniv Shahverdyan, the THIEF, is desperately hunting for rich Jewish guys with ready homes, so be aware that this girl suffers epilepsy and mental illnesses (with depressive component). She is not straight, after her PTSD from childhood sexual abuse she became more interested in women but there are no women willing to marry her and provide ready house.

  I give you other and daughter are thieves. Make sure they do not enter your homes, your wallets. Their pictures are attached: Azniv Shahverdyan and Marina Noble

 • Ka
    10th of Mar, 2018
  0 Votes

  On November 12th, 2007, an Armenian immigrant Karine Martirosyan (DOB 10/22/1966 currently subleasing at 87 South Street, Westborough, MA 01581) sent the following email to Naira:

  From: karinemed@yahoo.com
  Subject: clarifications
  Date: 11/12/2007 4:27
  To:

  Dear Naira,

  I am sorry if you still think I have interfered with your application for that Kosovo job. I also know who is behind this ordeal. I spent a number of months with that monster, Marine, and can imagine what a threat she may pose to your life and reputation. Even Paul forbids me to interact with her.

  Please disregard all her badwording about me. If you see or communicate to her, convey this: if she will continue blackmailing me everywhere, I will release a very interesting and disgraceful secret about her in public. She is sick, a street woman. Be careful.

  Best,
  Karine

  EOM
  ---------------------------

  [ Under "interesting and disgraceful secret" about Marina Noble, Karine Martirosyan meant Marina's shoplifting charges and convictions that we later revealed without problem, since when Marina started stalking, bothering, harassing us and reminding us about herself. Later, when Marina Noble faced the truth, when people started discussing her shoplifting records, she attacks with another series of hoax and lies, saying that "under interesting secret Karine meant my former affair with that married doctor Samvel Ghukasyan. I do not have shoplifting records..."]

 • Kn
    11th of Mar, 2018
  0 Votes

  To: Marina Noble (aka Marina Noble, fake MD, Fake MPH, shoplifter from Watertown, MA).

  Many ruined families and careers are on your conscious, Marina Noble (former Marine Mkhitaryan, illegal immigrant, 212E code violator).

  You must be locked to stop harming lives. The reason that nobody wants to marry your 28 y/o Azniv Shahverdyan is you, not in Naira. NOBODY wants to reproduce your horrible and vandal genes. Not's be upset. People see your vulgar family very well. And it is too late to "refine yourself" with bogus to fool everybody.

  You are suing Naira, because everybody hates your daughters? People see who the mother is and stay away from your vulgar family. You were telling yourself that your Bill Noble had restraining orders from his first ex (the one before you). Your so called family is a vandal group, low class people, bad-mouth ugly people, troublemakers, loud, filthy, low, obscene, too annoying for your neighbors.

  You have ruined Naira's personal and professional life, you have been harassing Elias Carayannis since 2007, demonizing Naira. Your ruined a family, you made Naira's son grow fatherless. Then you started mocking Naira that she does not have a family. You then removed all your posts from 2012 in reviewstalk.com, https://www.complaintsboard.com and now deny your criminal activities.

  You post things under Naira's name then declare the world that it is Naira posting those delusions. You are opening fake "health advice" blogs under Naira's name where you exercise your tradiitonal filthy and sexually anxious vulgar language to dilute Naira's reputation, to make people believe that 'Naira's has posted those blogs."

  How long?

  You do not see yourself, You have absolute inability of self-assessment.

  Once you learned about Naira's law degree, you attacked and sued her, because your toxic nature is unable to endure it. Why are you suing Naira? For what? You first attack her, you make her life a misery, you destroy her, then sue her?

  Now it's time to pay back. Almighty punishes your ugly daughter (Azniv) in the response.

  Time has come for you, Marina Noble-prostitute, to answer for your evil deeds. Your XXXXL size mouth is too dirty and the community is tired of your daily gossips, blackmails, cheap parties with Armenian refugees where you design the next hoax against Naira.

  You intentionally brought and posed that paranoid schizophrenic, Ara Khachatryan, against Naira, because he is a hacker, a vandal IT criminal and he and only he would agree to help you.

  Instead of continuing posting in this site, you must wait and see the outcome of the court. That's what the normal and civilized people would do. You have been summoned to appear to the court, don't hide. Come to the Trial.

Post your comment